”Disse materialer indeholder det komplette grundlag til det eneste spil i universet hvor alle vinder, selve det triumferende livs spil.”

– L. Ron Hubbard

Dianetik og Scientologi materialer
En introduktion

Vi er meget rige, når det gælder materialer, resultater og den potentielle fremtid. Vi har klaret den gennem vores sværeste tider. Vi ekspanderer ind i vores mest strålende tider.
– L. Ron Hubbard


Guldalderen for viden kom helt bogstaveligt som en opfyldelse af disse ord. Den er baseret på den kendsgerning, at Scientologi Broen består af uddannelse, auditering og viden, hvor viden er mest fremtrædende. Den er desuden baseret på den kendsgerning, at Scientologi består af materialer, der udgør et kronologisk forsknings- og udviklingsspor. Men eftersom kun en del af disse materialer tidligere var tilgængelige, havde scientologer ingen mulighed for at opnå en fuldstændig forståelse af sporet. Rent faktisk var det ikke engang muligt at opnå en forståelse af, hvordan forskellige materialer forholdt sig til andre materialer, hvordan bøger forholdt sig til foredrag, eller den ene foredragsrække til den anden. Ikke nok med det, der var heller ingen metode til at skelne mellem forskellige kategorier af materiale – mellem foredrag til den brede offentlighed og foredrag, der var beregnet til professionelle auditorer.

Således havde scientologer kun, hvad L. Ron Hubbard rammende beskrev som en ”snæver opfattelse” af Scientologi, en opfattelse, som ikke inkluderede betydelige materialer.

Og af den grund udgav man noget, han længe havde anbefalet, nemlig en materialeguide der indeholdt en altomfattende oversigt.

Den er vitterlig, hvad titlen antyder: En omfattende guide til Dianetik og Scientologi materialerne, hvad disse materialer hver for sig repræsenterer, og hvordan de relaterer til hinanden. Materialeguiden blev således faktisk nøglen til forståelsen af grundstrukturen af Hubbards materialer og dermed den baggrund, der lå til grund for Guldalderen for viden.

Guldalderen for viden udgør i sin helhed det mest vedholdende og omfattende program i Scientologis historie – mere end 25 års intensiv forskning, generhvervelse, restaurering og verificering. I dette indgik projekter, der lokaliserede alle bevarede L. Ron Hubbard manuskripter og indspillede foredrag – og det indebar, at man måtte gennemsøge hvert eneste sted, hvor han havde skrevet og/eller holdt foredrag. Og med Guldalderen for viden fulgte et projekt, der krævede to millioner arbejdstimer for at sikre materialernes renhed: at transkriptionsfejl i dikterede udstedelser/bøger blev korrigeret, at redaktionelle tilføjelser blev slettet, og at alle sider faktisk var som originalen – helt ned til sidste komma. Selv om det kun kan give en fornemmelse af det: Helt bortset fra ændret tegnsætning og forvansket tekst, som var blevet indsat af stenografer, afslørede omhyggelig granskning, at hele passager var blevet udeladt fra grundlæggende Scientologi bøger, og at rækkefølgen af kapitler var blevet byttet om. Uanset hvor omhyggeligt de bøger var blevet studeret og ordopklaret med demonstrationer af begreber, var fuld begrebsmæssig forståelse derfor ikke mulig.

Der var betydeligt mere. I tillæg til de udfordringer verifikation af teksten medførte, ventede tilsyneladende helt uoverstigelige problemer med hensyn til restaurering af indspillede bånd. Nærmere bestemt var der blandt de 3.000 foredrag, Hubbard holdt fra 1950 og frem, utallige optagelser indspillet på bånd, der var gået i opløsning, og skrøbelige voksplader, der ikke var blevet afspillet siden han oprindeligt holdt disse foredrag.

Desuden indebar ethvert forsøg, man gjorde på at kopiere disse optagelser, en risiko for at foredragene kunne blive fuldstændigt ødelagt. Nogle af optagelserne led også af elektroniske forstyrrelser – hvæsen, knitren, smæld og statisk elektricitet – som gjorde hele passager stort set uforståelige. Derfor var mange foredragsrækker blevet forvrængede, hvilket i sig selv tilslørede Hubbards forsknings- og udviklingsspor.

Løsningen på dette var fuld restaurering af hvert eneste L. Ron Hubbard foredrag, og det var først muligt efter at projektets ingeniører havde drevet det 21. århundredes digitalteknologi til den yderste grænse for, hvad der kunne lade sig gøre. Fuld tonalitet, fuld klarhed, komplette afskrifter af foredragene samt ordlister, ja selv atmosfæren i de lokaler, hvor han oprindelig holdt foredragene, blev matchet – alt dette er blevet virkeliggjort med Guldalderen for viden.

Nu da vi havde alle Hubbards materialer til rådighed, kom den lige så monumentale opgave – at gøre disse materialer tilgængelige over hele verden. Det viste sig at være en lige så krævende opgave, eftersom intet konventionelt anlæg til publicering, trykning eller cd-fremstilling ville kunne klare det – ikke med 3.000 forskellige foredrag i biblioteket og et katalog af bøger for læsere på 50 forskellige sprog. Det krævede faktisk en helt ny strategi, hvad angår trykning og distribution. Denne strategi er nu indarbejdet i verdens største in-house digitale publiceringsanlæg: Scientologi Kirkens Bridge Publications i Los Angeles og New Era Publications i København. Tilsammen producerer disse organisationer bøger og foredrag i en virkelig universel størrelsesorden (hvad enten det er 500 eksemplarer til en region, hvor Scientologi er nyt, eller det er mange millioner til Amerika). Derfor tilbydes L. Ron Hubbards materialer nu med samme effektivitet og økonomi på for eksempel vietnamesisk eller swahili, som man kan gøre det med den engelske udgave af Dianetik. Resultatet: Dianetik og Scientologi materialer er nu tilgængelige for næsten alle og til en pris, der ligger under selv den, der gjaldt i 1950.

Materialerne i Dianetik og Scientologi repræsenterer både grundlaget for Broen til Fuldkommen Frihed og den samlede viden, der er en forudsætning for frihed. De repræsenterer også en triumf for Hubbards teknologi og baggrunden for hans tekniske forskning og udvikling. Desuden (og det er en triumf i sig selv) besidder du nu alt dette materiale, der helt bogstaveligt afslører hemmelighederne i dette univers for evigt. Derfor er det eneste, vi skal gøre, at virkeliggøre disse ord fra L. Ron Hubbard:

Der er fremtidsmuligheder, som du aldrig har drømt om, der er glæder, som end ikke har været kendt, der er herligheder, som ingen tidligere herlighed har overgået. Disse venter på dig, men kun hvis du accepterer min gave og hjælper med til at få disse ting til at ske. – L. Ron Hubbard