De avancerede instruktionskurser udgør den daglige registrering af LRH’s udvikling i løbet af hans forskning, der giver baggrunden for hver opdagelse og banebrydende fremskridt – samt deres fulde anvendelse. De består af over 1.000 foredrag og 500 udstedelser og er i bogstaveligste forstand den sti, der øjeblik for øjeblik leder, vi har i dag.

Foredragene til de avancerede instruktionskurser

Med færdiggørelsen af Philadelphia Doktoratkursus, Scientologi 8-8008 og Faktorerne, havde L. Ron Hubbard opdaget potentialerne for opererende thetan og ruten til at opnå den tilstand. Men uanset de højder, han nu havde nået, ville hans næste trin i forskning og udvikling vise sig at blive endnu mere betydningsfuldt. Især forfinelsen og forenklingen af procedurerne og processerne, indtil de kunne anvendes af enhver auditor, så disse potentialer kunne opnås for ethvert åndeligt væsen.

Med det formål indrettede han otte kontorer på 1. og 2. sal af 726 Cooper Street i Camden, New Jersey. Disse kontorer var helliget det, der i starten blev kaldt Særligt kursus i avanceret teknik. Rent faktisk var det et kursus, der var så specielt, at ud af en stor strøm af ansøgere blev kun de tolv bedste auditorer på hele planeten udvalgt til at deltage – bogstavelig talt håndplukket af Hubbard selv.

Og resultatet var, at på den historiske dag i oktober 1953 holdt han åbningsforedraget i det allerførste avancerede instruktionskursus. I løbet af de næste seks uger instruerede han auditorer i sine skelsættende opdagelser om eksteriorisering og dens forbindelse med rehabiliteringen af et åndeligt væsen til den oprindelige tilstand. Han beskrev den præcise teori og mekanikkerne bag den i detaljer, såvel som dens anvendelse, og L. Ron Hubbard gjorde det klart, at eksteriorisering ikke er en proces, men den naturlige tilstand, der rehabiliteres i enhver præclear.

Men der var mere, og det ville også blive et særkende for avancerede instruktionskurser. Hubbard åbnede en auditeringsklinik i den selv samme bygning, og hele vejen gennem ACC’et – og under hans direkte overvågning – auditerede de ACC-studerende præclears lige fra dem, der ikke havde noget kendskab til Scientologi, til dem, der var fuldstændigt ”umulige” cases. Formålet: At give ham et testområde for forskning, hvor han ikke blot yderligere kunne forfine auditeringsteknikker og processer, men hvor han også kunne uddanne auditorer. Og således gik det til, at han på denne måde opdagede metoderne til at udforske og løse menneskets dybeste aberrationer og på en sådan måde, at teknologien kunne anvendes bredt til gavn for enhver.

Deri lå også historien om, hvad der kom til at udfolde sig i løbet af det følgende år. For uanset den kendsgerning, at det avancerede instruktionskursus allerede var i gang (og også uanset Rons insisteren på, at han kun ville uddanne en mindre gruppe særligt udvalgte), ”ansøgte” auditorer verden over ikke længere bare om at deltage – de krævede det. L. Ron Hubbard responderede på en måde, der nu er gået over i historien: Han afholdt ikke mindre end otte forskellige avancerede instruktionskurser i løbet af de følgende 12 måneder, og de bestod af over 500 foredrag, der kulminerede med ruten til eksterior OT-evner, som beskrevet i Skabelsen af menneskelige evner.

Dog var hans arbejde ikke færdigt. For selvom han havde kodificeret den vej, der var Scientologi, skulle han stadig finde ud af, hvordan enhver præclear kunne følge den. Som L. Ron Hubbard senere skrev:

”For at opnå fuld anvendelse for andre og for at de kunne virkeliggøre deres evners potentiale, var det nødvendigt at kodificere materialerne og udvikle processer til dem.”

Og deri lå drivkraften for L. Ron Hubbards forskning og udvikling i løbet af alle efterfølgende ACC’er. Fra Phoenix til Washington, D.C., fra London til Saint Hill, fra Melbourne til Johannesburg – fulgte hvert ACC mønstret for det første, hvor han arbejdede med auditor efter auditor og præclear efter præclear. I den henseende repræsenterer Rons ACC-foredrag ikke mindre end opdagelsesrejsens hurtige puls dag for dag og øjeblik for øjeblik. For mens hver ny milepæl blev bekendtgjort til den brede Scientologi menighed ved en kongres, udgjorde det, der fulgte i de efterfølgende ACC’er, hele baggrunden for anvendelse:

 • Objektive processer – de hundredvis af forskellige processer, der udgør den imponerende teknologi, der skal til for at hjælpe hver eneste person på Jorden og give ham en lysere fremtid;
 • Gruppeauditering – inklusive et ACC, hvor undervisningen foregik næsten udelukkende ved at Hubbard gruppeauditerede deltagerne – ikke mindre end 48 sessioner om emner som forestillingsevne, ændring af ideer, eksteriorisering og ejerskab;
 • Beingness-auditering – processer til at gøre en præclear i stand til at være eller ophøre med at være hvad som helst;
 • Kommunikationsformlen – den underliggende teori, formler og processer med eftertryk på auditorers anvendelse;
 • Postulater og beslutningerprocesser til at frembringe præclears evne til at forandre, ændre eller skifte stabile data og teknologien til at gengive en person sin moral, anstændighed, beingness og fremtid ved at rehabilitere hans valgfrihed;
 • Spilhvordan et spil består af adskilthed og barrierer, eksteriorisering og havingness og den fulde teknologi om, hvordan man forbedrer en præclears evne til at spille et;
 • CCH’eret teknisk gennembrud, der i vigtighed rangerer på linje med opdagelsen af ARC. CCH’erne indebar, at man kunne nå endnu dybere og derved finde indgangspunktet til enhver case, og de indtog omgående deres plads som en væsentlig del af vejen til clear og OT;
 • Træningsøvelsermed udgangspunkt i opdagelserne af CCH’erne udviklede L. Ron Hubbard Menneskets første teknologi til konfrontering. Her er hele historien bag Upper Indoc TRs og metoderne til at undervise andre i TRs. Her finder man desuden hans personlige instruktion i TRs og CCH’er, der afslører de underliggende principper samt hvordan og hvorfor, de virker;
 • HAS co-auditeringder udnytter gennembruddet med Mundkurvsauditering og indeholder den administrative og tekniske knowhow til at opnå clearing af planeten;
 • Ansvar: Overts og Withholds-teknologiopdagelserne, der ikke bare leverede en mængde løsninger på livets problemer på et jordnært niveau, men fejer barriererne til case-fremskridt væk og gør det muligt for første gang stabilt at opnå OT;
 • Præsession-processerde er ikke bare processerne og procedurerne til at få enhver i session, de udgør også et nyt og stærkt redskab til disseminering ved at få nyt liv i en persons interesse for livet.

Her er hele den kronologiske rækkefølge af forskning og udvikling, der aldrig tidligere har været tilgængelig. Hvert foredrag, hver udstedelse, hver proces. Og hermed har vi opnået det længe ønskede mål – fuldstændig viden. Ikke bare fordi man får det hele, men også fordi det er det hele – i den rækkefølge det skete – derfor er det meget let at studere og duplikere. Uden nogen udeladelser får man det hele.

Som L. Ron Hubbard selv sagde:

”Disse foredrag udgør den eneste eksisterende registrering dag for dag, uge for uge, af forskningens fremskridt i Dianetik og Scientologi. De afmærkede en sti fra fuldstændig uvidenhed om emnet til i dag. Mennesket vidste intet om sindet, da det hele begyndte, og se nu hvor langt vi er nået i dag. Og disse foredrag var milepælene på vejen ud.”

Og det er derfor, det altid var Hubbards drøm, at ressourcerne og teknologien til at gøre disse foredrag tilgængelige for alle en dag, ville være til rådighed. Den dag er kommet. Og for første gang kan de alle blive dine.