Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Annonceringspolitik for firmaer

Det glæder Bridge Publications at deltage i firmareklamering. Det første skridt er at kontakte Trade salgsdirektøren, Ann Arnow, på 001 (800) 722-1733, således at den type program kan revideres i tråd med vores nuværende kampagner.

De generelle retningslinjer er som følger:

 1. For at kvalificere sig til midler til samarbejdsreklamer, skal detailhandleren have en skriftlig godkendelse i form af en officiel Bridge samarbejdsaftale underskrevet af Bridge’s salgsafdeling.
 2. En detailhandler med god kreditværdighed vil blive givet op til 10 % af det samlede nettobeløb af køb fra Bridge eller en grosserer.
 3. Bridge vil betale 75 % af udgifterne til den faktiske verificerede annonceplads på tryk eller ved udsendelse af annoncer op til den maksimale ydelse, der beregnes som beskrevet i # 2 ovenfor.
 4. Ansøgninger om samarbejdskvoter skal indeholde en beskrivelse af medierne, størrelse (eller hvis det er en udsendelse, antal spots), omkostninger og dato for planlagt reklame.
 5. Denne godtgørelse vil være til rådighed for reklameringen af titlerne, der er udvalgt af udgiveren og kan begrænses til bestemte geografiske områder.
 6. Refusion, under Bridge’s samarbejdsreklame og promoveringsretningslinjer, vil blive givet for mediereklamer baseret på de faktiske betalte udgifter for mediernes tid eller spalteplads for lokal (ikke national) sats efter indlevering af a) siden fra avisen og tidsskriftet med annoncen, eller et dokument, der viser annoncen udsendes i radio- eller tv-reklamer, og b) dokumentation for de faktiske udbetalte samlede omkostninger for mediereklamen, efter rabatter. Godtgørelse for anden godkendt promovering vil blive givet ved indlevering af a) siden fra kataloget, den omdelte reklame, brochurer eller andet promoverende materiale, og b) dokumentation for de faktiske betalte samlede omkostninger for reklamen. Indsendelse af al dokumentation skal ske til Bridge’s salgsafdeling.
 7. Med hensyn til reklamer, der omfatter mere end én udgivers titler, for så at være berettiget til refusion, skal hvor meget plads, der medgår til alle Bridge’s annoncerede titler, stå i forhold til Bridge’s andel i udgifterne til annonceringen.
 8. Detailhandlere kan ikke fradrage bidrag fra fakturaer. Ingen tilbagebetalinger vil blive foretaget til detailhandlere, der ikke har god kreditværdighed. Godtgørelser, der overstiger de 10 % grænsen for det faktiske nettokøb for det indeværende kalenderår, vil blive opkrævet tilbage til forhandleren. Ingen tilbagebetalinger vil blive udbetalt, medmindre anmodningen og dokumentationen modtages indenfor tres dage efter sam-annonceringen.
 9. Detailhandlere, der køber Bridge bøger fra grossister, kan stadig kvalificere sig til samarbejds-reklame og markedsføringsudgifter ifølge vejledningen skitseret ovenfor. Aftale om samarbejds-reklame og markedsføring kan udarbejdes på grundlag af en forhandlers grossistindkøb, hvis Bridge gives bekræftelse af forhandlerens køb af udvalgte titler fra grossisten i forhandlerens navn. Detailhandleren vil få fremsendt en kopi af kreditten for denne transaktion. Detailhandleren kan direkte fremsende kopier af grossistens fakturaer med specifik angivelse af titler og antal købt med forhandlerens anmodning om reklamering til Bridge.
 10. Alle krav skal sendes til:
  Salgsafdelingen 4A
  Bridge Publications, Inc.
  5600 E. Olympic Blvd.
  Los Angeles, CA 90022, USA