De grundlæggende bøger og foredrag L. Ron Hubbards bøger indeholder resuméer af gennembrud og konklusioner, efterhånden som de fremkom i løbet af forskningen. Han afholdt tit en foredragsrække lige efter udgivelse af en ny bog, hvor han yderligere forklarede og supplerede disse opdagelser, samt gav data om fuld anvendelse i auditering og i livet. Hvis man studerer dem sammen med bogen, kan man opnå et niveau af forståelse, der ellers ikke er muligt.

Grundstenene

Materialerne i Dianetik og Scientologi udgør den største informationsmængde, som nogensinde er blevet samlet angående sindet, ånden og livet. Den er forfinet og kodificeret af L. Ron Hubbard gennem fem årtiers forskning, undersøgelse og udvikling. Resultaterne af det arbejde er indeholdt i hundredvis af bøger og over 3.000 indspillede foredrag.

De grundlæggende bøger og foredrag danner det grundlag, som Broen til frihed er bygget på. Hubbard holdt i mange tilfælde en række foredrag umiddelbart efter udgivelsen af en ny bog for at forklare ting yderligere og give indsigt i banebrydende opdagelser. Takket være et kolossalt restaureringsarbejde er disse foredrag nu tilgængelige for publikum.

Mens L. Ron Hubbards bøger indeholder opsummeringer af gennembrud og konklusioner, som de forekommer på det udviklingsmæssige forskningsspor, tilvejebringer hans foredrag de løbende daglige forskningsoptegnelser og forklarer tanker, konklusioner, tester og demonstrationer, som befinder sig langs denne rute. Det er således den komplette optegnelse over hele forskningssporet, som ikke kun giver de vigtigste gennembrud i Menneskets historie, men hvorfor og hvordan Hubbard kom frem til dem.

Der er den betydelige fordel ved et kronologisk studium af disse bøger og foredrag, at der er medtaget ord og udtryk, som blev defineret af Hubbard med stor nøjagtighed, da de første gang blev brugt. I tilgift til den blotte ”definition” findes der hele foredrag, der er helliget en fuld beskrivelse af hvert enkelt nyt udtryk i Dianetik eller Scientologi – hvad der muliggjorde gennembruddet, dets anvendelse i auditering såvel som dets anvendelse på selve livet. Som følge heraf lader man ingen misforståelser bag sig, man får den fulde begrebsmæssige forståelse af Dianetik og Scientologi, og man forstår emnerne på et niveau, der ellers ikke er muligt.

Gennem et fortløbende studium kan man se, hvordan emnet har udviklet sig og erkende de højeste udviklingsniveauer. Beskrivelsen af bøgerne og foredragene i denne bog viser, hvor de hver især hører til i den forskningsmæssige udvikling. Den vil hjælpe dig til at afgøre, hvad der er dit næste skridt – eller til at finde eventuelle tidligere bøger og foredrag, som du måske er gået glip af. Du vil nu være i stand til at udfylde hullerne og ikke blot opnå kendskab til hvert eneste gennembrud, men også få en større forståelse af, hvad du allerede har studeret.

Dette er vejen til at vide, hvordan du kan vide, idet du åbner dørene til din egen evighed. Følg den.