Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

22. amerikanske ACC

22. amerikanske ACC

22. amerikanske ACC

Efter at teknologien til clearing var blevet udviklet, og man havde metoder til at uddanne auditorer til at anvende den, fik HGC’er hul på den ene efter den anden case. Æraen med konstante og ensartede resultater var kommet. Som L. Ron Hubbard fortalte det 22. amerikanske ACC: ”Vi har helt enkelt kortlagt en vej, ikke bare en vej gennem livet, som den enkelte kan betræde, vi har også kortlagt en vej gennem de data, vi har fundet om livet, så man kan få en person igennem den temmelig hurtigt.” Ud fra det perspektiv havde han nu besluttet sig for at slå portene op for nye mennesker. Og med et præcist kursus til at byde dem velkommen, sådan som det blev fremlagt på Kongressen om det menneskelige sinds anatomi, kom der også en præcis session, så de kunne auditeres. Nemlig en Model-session, hvor Hubbard underviste i det allerførste manuskript. Her findes data af så overordentlig betydning, at han bad auditorer om ikke blot at lære dem på rygraden, men virkelig at få dem ”ind, ind, ind!” Med en målsætning om at skabe uforlignelige professionelle auditorer kom han med detaljerede instruktioner om alt fra nutidsproblemer, og hvorfor disse hindrer præclear i at få realitet på det tidlige tidsspor, til alle mekanismerne i det reaktive sind. Vigtigheden af disse foredrag var af en sådan art, at Hubbard gav ordre til, at alle disse HGC’er, der løste cases, skulle studere dem.

Læs mere
køb
$125 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 10

Mere om 22. amerikanske ACC

Men når I kommer til en Formel, kører I efter Modelsession, efter manuskriptet. Og I skal kunne det langt, langt bedre, end I nogensinde lærte De Ti Bud, fordi folks liv afhænger af Modelsession-manuskriptet. – L. Ron Hubbard

Det var januar 1961, og hr. Hubbards Avancerede instruktionskursus-program for forskning og udvikling bevægede sig hastigt mod både en afslutning og et højdepunkt af præstationer, som ingen tidligere havde forestillet sig. Efter at have udviklet teknologien til at bringe alle væsner til clear, udviklede han også procedurerne til at uddanne alle auditorer i at anvende den teknologi. Hvorpå han næsten uden pause vendte sin opmærksomhed mod det sidste og afgørende trin. For det var tydeligt, at det eneste, der var tilbage, som kunne afholde alle fra at opnå frihed, simpelthen var, hvis de endnu ikke benyttede sig af det. Derfor kom Præsessioning-teknologien for at bringe oplysning til alle mennesker og få dem i session (Kongres om disseminering og hjælp i London). Og med disse teknikker anvendt i auditering (1. Saint Hill ACC), var det virkelig et nyt højt plateau – cases blev løst en efter en, og begyndelsen af epoken med uforanderlighed og ensartethed var resultatet. Det var derfor, at L. Ron Hubbard nu kunne ”trykke på knappen” til disseminering og åbne portene for nye mennesker, der strømmede ind i Scientologi. Med et præcist og nøjagtigt kursus til at gøre det (Kongressen om det menneskelige sinds anatomi) var han i gang med at sørge for den præcise og nøjagtige session til dem, når de kom. Ikke bare noget, der kan anvendes på en særlig proces, men snarere proceduren for hver eneste session.

Specifikt den 2. januar 1961 i Washington D.C. og med begyndelsen af det 22. amerikanske avancerede instruktionskursus, ville LRH nu undervise i det første manuskript nogen sinde for en ”Modelsession”. Han fortalte de studerende på det 22. ACC, at dataene var så væsentlige, at han ikke ønskede, at de skulle lære dem, så de kunne dem i søvne. Nej – han ville have, at de skulle kunne dem ”vågne, vågne, vågne!” Disse auditorer var så sandelig ved at blive testet til det yderste. For med manuskriptet i hånden var der ikke nogen undskyldning for noget som helst andet end nøjagtig anvendelse af den nøjagtige teknologi:

”En Modelsession skal være perfekt. Hvis nogen kommer ud fra denne Enhed uden at være i stand til at foretage en perfekt session fra start til slut, vil jeg bede dem om at aflevere deres thetan. Hører I, hvad jeg siger. Temmelig vigtigt.

Manuskriptet er vigtigt. I er så vant til at have den nøjagtige auditeringskommando, at I ikke er opmærksomme på, at manuskriptet er nødt til at være nøjagtigt, ikke sandt? Så få fat i det. Fik I det?”

Han sørgede for indgående instruktion for at gøre dem alle sammen til en mester i auditeringsteknologi, og målet var at frembringe et nyt hold auditorer fra det 22. ACC, som kunne få hul på og cleare enhver case. Fra historien om, formålet med og brugen af E-Meteret, specielt med hensyn til Tonearmen og nåleudslag, til de fulde mekanikker i den reaktive bank, til nutidsproblemer og hvorfor de nægter en præclear realitet på backtracket – her var et virkeligt omfattende overblik over alt, hvad en auditor havde brug for til at skabe stabilt case-fremskridt og flytte cases fremad til clear:

  • Formel, Præsession, Regimen – hvad hver enkelt gør og forholdet mellem dem;
  • Havingness-proces – hvordan man tester efter den og dens formål med at stabilisere pc i PT;
  • Nutidsproblemer – hvordan de forhindrer realitet på tidssporet;
  • Glemsomhed – hvordan det er et withhold fra en selv;
  • Overts og Withholds – en beskrivelse af den nøjagtige mekanisme, og hvordan overt/withhold fungerer som en Havingness-proces;
  • Præsession 37 – hvad den gør, og hvordan den auditeres;
  • Hjælp – brugen af hjælp, og hvorfor den er det sidste trin med fornuft;
  • Dianetik Assister – deres anvendelse i Præsessioning.

Da disse auditorers evner blev anvendt på en række langsomt kørende cases, kunne man for alvor se, hvor store fremskridt, der var opnået. Forskellen blev bedst beskrevet med L. Ron Hubbards egen kommentar om, at de nu alle ”bevægede sig som opskræmte gazeller”. Fordi disse foredrag var så vigtige, beordrede Hubbard dem som obligatorisk studium for hver eneste af disse case-cracking HGC’er.

« ACC-foredrag