Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

5. ACC i London

5. ACC i London

5. ACC i London

Ron kaldte det: ”Det største tekniske fremskridt på otte år.” Selvom han gav et glimt af dette fremskridt ved Clearing-kongres i London, startede det helt store eventyr med anvendelse ved det 5. ACC i London. Det kom alt sammen fra engramkørsel, som den foregik i 1947, en teknik som Ron brugte til at lave de første clears, men som havde knækket halsen på andre auditorer. Men når man nu brugte træningsøvelser, og andre auditorer clearede folk, vendte Ron tilbage til disse teknikker fra 1947, som blev ”gjort smidige, blev demonstreret og viste sig at fungere i 1958”. Engramkørsel i Scientologi kunne sammenfattes i et eneste beskrivende ord – konfrontering – den splintrede whole track-okklusioner og fik præclear til at se skjulte erfaringsmønstre, netop den erfaring som var nødvendig for at løse casen. Mens Ron havde fundet hvad han kaldte den hurtige vej til clear, fortæller hans sidste foredrag om dens værdi for uddannelse: ”I ved nu mere om sindets anatomi end nogen anden gruppe i Dianetik eller Scientologi nogensinde har lært”. Og som højdepunkt fandtes alt, hvad dette ACC havde ført til, i bogen Har du levet før dette liv? – et banebrydende fremskridt for global oplysning om tidligere liv og dermed et ledefyr, der spreder den sandhed, at hvert eneste individ er et åndeligt væsen.

Læs mere
køb
$450 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 40

Mere om 5. ACC i London

”Auditeringen af engrammer kræver flere færdigheder af auditoren end nogen anden enkelt aktivitet, som han kan engagere sig i. Det kræver finfølelse, takt, uimodståelig kraft, uimodsigelig beslutsomhed – og samtidig skal man acceptere svarene. Det kræver kort sagt af en person, at han kan sit kram. — L. Ron Hubbard

Det var den 27. oktober 1958. Efter at være rejst til London tidligere den måned afholdt Ron Clearing-kongres i London, hvor han annoncerede det, han beskrev som det største tekniske fremskridt i otte år – Scientologi Engramkørsel. Det, han havde præsenteret for den brede Scientologi field, var dog bare begyndelsen til det, han nu lagde frem med hensyn til teknisk anvendelse. Clearing i stort omfang var nu en realitet som følge af gennembrud i auditoruddannelse, for Ron havde opdaget, at den afgørende bestanddel af disse resultater ikke var at gå ind under cases på lavere niveau, men derimod auditorekspertise.

Derfor blev 72 auditorstuderende fra nationer så langt væk som Tyskland, Grækenland, Israel, Marokko, Sydrhodesia og Australien nu indskrevet på det 5. avancerede instruktionskursus i London, og de var samlet i auditoriet i Fitzroy Street 7, hvor de spændt ventede på Rons åbningsforedrag. Og det, de kom til at opleve – og de evner, de ville erhverve sig – ville ikke bare rykke clearing frem til et fuldstændig nyt niveau, men give dem en opdagelsesrejse og opdagelser, som de aldrig havde oplevet før.

For i de følgende fem uger ville Ron instruere disse auditorer i den nøjagtige anvendelse af Scientologi teknologi på 1947 engramkørsel – en teknik, han havde brugt i Dianetiks tidligste dage for at frembringe clears. Det var en metode, han aldrig havde offentliggjort, fordi andre auditorer ikke havde været i stand til at duplikere hans resultater, når de anvendte den. Alt det var dog ændret.

”De tidligste metoder krævede auditeringsevner, der ikke kunne læres på det tidspunkt, men som kan læres nu.”

Med træningsøvelser, der nu var udviklet og i brug, og auditorer verden over, der frembragte clears, var Ron vendt tilbage til disse teknikker fra 1947 og havde forbedret og udgivet dem ”udglattet, demonstreret og bevist i 1958”. Med hensyn til hvad det betød, kunne det sammenfattes i ét enkelt omfattende ord, hvis forgreninger var uendelige med hensyn til clearing: Konfrontering.

”Teorien i auditering: Præclear har mistet tilliden til sin evne til at konfrontere tilværelsen og dens dele og har svært ved at deltage. Han er fanget i mange af de dele, det ikke er lykkedes for ham at konfrontere, eller som han er blevet afholdt fra at konfrontere, eller som han har afholdt andre fra at konfrontere, eller som ikke eksisterede. Hans sikkerhed i at konfrontere tanke, tid, livet, energi, materie og rum er forbedret ganske gradvist. Reglen er: ’Find noget præclear kan konfrontere, og gør den evne bedre.’”

Dermed var manuskriptet skrevet til det store eventyr, som det 5. ACC i London var. For som Ron havde forudset, var det et ACC, der ville vise sig at blive ”et helvedesbrøl”. Men til trods for dramaet, var Rons formål at udstyre disse auditorer med en omfattende forståelse af hver eneste facet af denne nye clearingteknik:

  • E-Meterets historie og brug – hvordan Ron opdagede meteret, og hvordan han fastlagde de mandlige og kvindelige clearaflæsninger;
  • E-Meterudslag – frembringelsen af udslag og meterets brug ved påvisning af engrammer;
  • Locks – definitionen på dem, hvordan de fik det navn, og hvad de gør;
  • Typer af billeder – skabt bevidst, observeret analytisk og reaktivt gemt, og hvorfor en persons evne til at konfrontere livet er parallelt med hans evne til at konfrontere sine egne billeder;
  • Interesse – fællesnævnerne for alle engrammer, og det, der tillader dem at blive kørt, og hvorfor det forholder sig sådan;
  • Datolokalisering – hvordan datoer findes i engramkørsel;
  • Auditeringsmetoder – oprindelserne af det, der skulle blive kendt som Mundkurvsauditering;
  • Whole track-fænomenerne – Hubbard udforskning af whole track-data og et helt nyt perspektiv på den berømte bibelhistorie om delingen af det Røde Hav;
  • Sprog – hvordan man genvinder et sprog fra tidligere på tidssporet.

Og eftersom disse nye teknikker viste sig at være så kraftfulde, at okklusionerne på whole tracket blev tilintetgjort – med et helt mønster af hidtil skjult oplevelse, den oplevelse, der er nødvendig for at løse casen, som blev bragt til syne hos præclears – var det af største vigtighed, at Ron nu havde bygget det, han kaldte den hurtige vej til clear.

Til trods for alt, hvad det ACC repræsenterede med hensyn til et nyt niveau for engramkørsel, er det også legendarisk for, hvad den auditering afslørede. For hvis hovedparten af befolkningen anså troen på tidligere liv for kun at være ganske få menneskers synspunkt, så er det ikke længere tilfældet i dag. Hvad det angår, behøver man bare at se på, hvad Ron tilvejebragte ved at afsløre et helt område af oplevelser for Mennesket, der tidligere var skjult for dets blik. Som bevis for det er oplevelser fra tidligere liv afsløret under disse opdagelsesrejser på whole tracket i bogen, Har du levet før dette liv? Og mens den bog inspirerede til avisoverskrifter ved dens udgivelse, viser historien nu, at den markerede et vendepunkt for noget uendeligt mere betydningsfuldt: verdensomspændende indsigt i realiteten på tidligere liv, og som følge deraf om den sandhed, at alle personer er åndelige væsner.

« ACC-foredrag