Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Clearing succes-kongres

Clearing succes-kongres

Clearing succes-kongres

Som en passende afslutning på Scientologi kongresserne, kom den sidste fra L. Ron Hubbard fra det øverste niveau. Det var gennembruddet, der ville føre til udviklingen af Clearing-kurset, Gradkortet og Organiseringstavlen. Det var en omfattende opdagelse, grundlæggende – fordi det handler om det grundlæggende formål. Som han afslører, ”Ethvert engram, vi har udforsket, hvert eneste stykke sort masse, hver ridge, hver hvidglødende ild, hvad som helst, der foregår i sindet, sker på grund af en ændring eller forandring af en persons grundlæggende formål.” Og dette er kun begyndelsen af, hvad Hubbard fandt ud af, for så snart du hører hans foredrag, Grundlæggende formål, vil du få en helt ny forståelse af, hvad ”Kend dig selv” i virkeligheden betyder. Udover hvad denne opdagelse afstedkom i form af hurtigere clearing i større antal, er der dog en yderligere grund til at denne blev kaldt Clearing succes-kongres. For hvis du nogensinde har tænkt over, hvordan det hele hænger sammen – teknologien, organisationerne, og scientologernes samlede styrke – er alle svarene her. Fra det skelsættende foredrag om den centrale rolle, Scientologi organisationerne spiller for fremdriften mod planetarisk clearing, Jeres Scientologi orger og det, de gør for jer, til hans nøjagtige program for, hvordan det skulle gøres til virkelighed: Verdensclearing og dig. Her er så L. Ron Hubbards afsluttende kongres og vejviseren til en clearet planet.

Læs mere
køb
$125 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 8

Mere om Clearing succes-kongres

Alle disse ting er relevante. Organisationer er tørt stof. Administration er tørt stof. Kommunikationslinjer har tilsyneladende meget lidt at gøre med, hvorvidt du bliver clear eller ej. Men herfra hvor jeg sidder, ville jeg konstant være så viklet ind i alt muligt andet, at vi aldrig ville få jobbet gjort, hvis det ikke var for disse ting. Så for mig er de meget vigtige. Og for dig bør de være meget vigtige, så teknologien, efter den er udviklet, ankommer og forbliver i en ren og ordentlig tilstand, som er anvendelig og brugbar. Det er det eneste, vi prøver at gøre. –  L. Ron Hubbard

Som en passende afslutning på Scientologi kongresserne, kom den sidste fra L. Ron Hubbard fra det øverste niveau.

Emnet var verdensomspændende clearing. Det underliggende princip var grundlæggende formål. I sit forskningslokale på Saint Hill tog Hubbard syvmileskridt. Mere præcist havde han skubbet cases op til clear med en skelsættende faktor, der ligger til grund for aberration:

”Alle engrammer, som vi har undersøgt, ethvert stykke sort masse, enhver ridge, enhver hvidglødende ild, hver eneste ting, der foregik i sindet, opstod på grund af en ændring eller forandring af en persons grundlæggende formål.”

Med disse præcisionsprocesser og nøjagtige procedurer, baseret udelukkende på dette princip, smadrede han cases og instruerede indgående de studerende på Saint Hill Special Briefing-kurset i alle detaljerne.

Dog, hvor mirakuløs denne teknologi end var, med en verdensbefolkning på flere milliarder, ville clearing af verden med ”to auditeringsstole ad gangen” tage en billion år. Der var brug for noget andet. Deri ligger den større historie om, hvad hr. Hubbards opdagelse om det grundlæggende formål derefter skabte i form af doingness.

Selvom det stadig var i gang, omfattede Briefing-kurset allerede 209 foredrag. Desuden havde han ikke blot løftet auditorfærdigheder til niveauer, man aldrig før havde drømt om, han havde udviklet nye uddannelsesmetoder, der nu kunne bringes i anvendelse i alle organisationer til brug i deres egne uddannelsesområder.

Ud over det var mønstret for, hvordan Scientologi ville fortsætte med at ekspandere derfra og i al evighed, meget klart. For med ekspertauditorer, der nu blev uddannet, kunne de være de fast punkter, som kunne skubbe det endnu længere. Det kom alt sammen fra det, man fandt ud af skete, når grundlæggende formål var genoprettet – som hos en clear – og de effekter disse skabte i et hvilket som helst nyt område bare ved at være clear. Alt dette afslørede så, hvordan en auditor kunne cleare hele geografiske områder. Her var det virkelige regnestykke for, hvad det krævede at ”cleare planeten”:

”Det fungerer efter en differensrække, fordi så snart nogle af disse mennesker var godt henne ad vejen og selv var clear, ville du se, at disse mennesker bevægede sig rask af sted – et vist antal af dem bevægede sig hurtigt ind i professionel uddannelse; du kunne ikke stoppe dem – og de bevægede sig lige igennem det hele og startede deres egne grupper.”

Således var det, da Hubbard gik om bord på Queen Elizabeth med kurs mod New York, på vej til Washington D.C. Mere præcist var stedet Mayflower Hotel, og meget passende deltog det største publikum nogensinde. Mens mange tidligere kongresser havde deres egne teatralske effekter, inkluderede denne endda et tilbud om at finde målet hos en af deltagerne – et tilfældigt navn – ved kongressens slutning. Alt dette forklarede den intensive auditering, der foregik mellem foredragene – fordi, ja, de fandt faktisk det mål. Hvad angår den spændte stemning, blev der under foredragene til sidst givet en dramatisk demonstration af et GPM, og veteranen Louie Belucci spillede live på trommer.

Så hvis det alt sammen havde en festlig stemning, var der god grund til det. For her var vigtigheden af at genoplive et individ, en gruppe eller en planet og på denne måde sætte hele nationer på vejen til frihed.

For at brolægge vejen leverede han desuden sit banebrydende foredrag om Scientologi organisationernes væsentlige rolle, det stabile fundament, der er drivkraften i verdensomspændende clearing, ”Jeres Scientologi orger og det, de gør for jer”.

Så ja, med grundlæggende formål skabte L. Ron Hubbards sidste kongres faktisk begyndelsen på en ny verden. For samtidig med at han fortsatte med at levere Saint Hill Special Briefing-kurset, og i løbet af blot tre år:

  • Indskrænkede han disse formål og modformål ned til deres kerne – Clearingkurset – så man den dag i dag blot behøver at følge hans kortlægning af vejen.
  • Desuden færdiggjorde han udviklingen og udgivelsen af Broen – Klassifikations-, Graderings- og Bevidsthedskortet – og ved clear har vi så: Formål.
  • Til sidst rettede han alle formålene ind. For samtidig med hans udviklinger og udgivelsen af gradkortet for personlig frihed udviklede og udgav han også organiseringstavlen som en tavle for Tredjedynamikken til at bære det fremad.

På dette punkt var alt, hvad der var tilbage, fremtiden. Den afhænger kun af det, han udtrykte som sine afsluttende ord:

”Vi scientologer bliver nødt til at arbejde sammen.”

I denne afsluttende kongres fortalte han os, hvordan vi skulle gøre netop dette.

« Kongresforedrag