Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Det gyldne daggry: Aftenforedrag i Phoenix

Det gyldne daggry: Aftenforedrag i Phoenix

Det gyldne daggry: Aftenforedrag i Phoenix

Her har vi en række foredrag, der er enestående blandt L. Ron Hubbards indspillede foredrag – de består af skiftevis et offentligt foredrag og en session med Gruppeauditering, specielt tilrettelagt for folk, der for nyligt har fattet interesse for Scientologi.

Den dag i dag fremstår de hver især som legendariske foredrag, der er udvalgt blandt en række med aftenforedrag, som blev afholdt i Phoenix, Arizona, fra 1954 til tidligt i 1955. De blev bekendtgjort i forvejen med invitationer, der blev udsendt vidt og bredt til publikum i al almindelighed. Aftenens program startede med en times foredrag efterfulgt af en times gruppeauditering – og de blev alle sammen afholdt af Hubbard personligt.

Det var i denne foredragsrække, at han i store træk fremlagde emnet og de opdagelser, der var blevet gjort i Scientologi – et glimrende overblik over de grundlæggende principper og deres anvendelse på det enkelte individ, familien, gruppen og verden. L. Ron Hubbard havde virkelig til hensigt, at disse foredrag og gruppeauditeringssessioner skulle introducere folk til Scientologi, og han gav specielle instruktioner om, at de skulle distribueres til individuelle auditorer, grupper og organisationer, så de kunne gøre brug af dem.

Her er med andre ord ikke blot en enestående foredragsrække, men også det middel, der kan åbne døren til en ny civilisations gyldne daggry.

Læs mere
køb
$300 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 26

Mere om

Det gyldne daggry: Aftenforedrag i Phoenix

Den frelse, som Mennesket har håbet på i 2.000 år, er her. Du bliver fortalt det i dette afsnit. Og det er sandt.

Den er ikke ledsaget af gjaldende trompeter eller flammeild. Den er lige så stille kommet ind ad din brevsprække, og du ved måske slet ikke, om du skal tro på det. –  L. Ron Hubbard

Stedet var Phoenix, Arizona, året 1954, og med intet mindre end et tilbud om udødelighed, udsendte L. Ron Hubbard en Invitation til frihed, der helt bogstaveligt markerede begyndelsen til et gyldent daggry.

Idet han havde gjort fremskridt fra Dianetik og Bog Et i 1950, havde anvendelsen af disse opdagelser i udryddelsen af det reaktive sind dernæst resulteret i et gennembrud af endnu større betydning: Indkredsningen, beskrivelsen og håndteringen af den menneskelige ånd og fremkomsten af Scientologi. Selv om opdagelsen af den menneskelige ånd havde fundet sted to år tidligere i 1952, var det ikke sådan, at det almindelige publikum havde nogen idé om det i 1954 - en omstændighed Hubbard fuldt ud havde til hensigt. Indtil nu.

Mere specifikt kunne den fulde og komplette redegørelse af, hvad han havde opnået, opsummeres i et enkelt ord: Eksteriorisering.Og med opnåelsen af dette for sig selv og andre havde Ron med det samme sat sig for at opnå det næste særdeles afgørende mål: At udvikle teknikker og processer, der kunne anvendes af enhver auditor til dernæst at hjælpe enhver person til at opnå denne ultimative frihed. Derfor, mens de to foregående år havde indbefattet hans instruktion af ikke mindre end 7 avancerede instruktionskurser for at uddanne de mest kyndige auditorer, hvor der blev leveret mere end 450 foredrag, var alt dette givet til nogle få udvalgte som forberedelse til det, han nu kunne fremlægge. For med den teknologi forfinet og kodificeret - præcise processer der skulle anvendes i en præcis rækkefølge for at få et præcist og ufravigeligt resultat - var hr.Hubbard var nu klar til at bringe den til planeten som helhed.

Sandelig, med det der nu var blevet opnået, var Scientologi støt gået ind på religionens område, idet den var i stand til at indfri de håbefulde drømme, Mennesket havde søgt siden den historiske tid gryede. Og i dette lå baggrunden for en ny udgivelse, som nu blev udsendt fra hans hovedkvarter i Phoenix, Arizona. Passende benævnt ”Det gyldne daggry” indeholdt den artikler af L. Ron Hubbard om ”Scientologi Kirken”, ”Kirkens trosbekendelse”, ”Hvad er Scientologi?” ”Hvordan en gruppesession er” og øvelser i at ”hjælpe dine venner” - specifikt auditeringsassister. Men hvad han tilbød var mere end information. Det var snarere en invitation til en introduktion til Scientologi af Hubbard selv.

Og således begyndte en serie af ugentlige foredrag, onsdag aftener for at være præcis, begyndende i efteråret 1954. Det begyndte i Church of Scientology på 403 East Roosevelt, men efterspørgslen blev snart så stor, at han derefter holdt foredrag på Monroe School Auditorium på 215 North 7th Street. Selv om det, disse deltagere oplevede, var unikt for deres liv, er den tidløse natur af, hvad L. Ron Hubbard præsenterede, dog ikke mindre enestående i dag.

Med hensyn til hvordan det udfoldede sig, så indbefattede formatet en times foredrag, som gav en grundlæggende ting i Dianetik og Scientologi, og hvert foredrag blev så efterfulgt af en times Gruppeauditering - det hele leveret personligt af Hubbard. Og mens det program kan have været beregnet for de, der er nyligt interesserede i Scientologi, var der her Gruppeauditeringssessioner direkte taget fra de mest avancerede processer, han havde udviklet for at opnå eksteriorisering og evner som eksterior. Derfor er der her en række foredrag for offentligheden, der ikke er som nogen anden, de to trin med foredrag og Gruppeauditering, der gav både introduktion på grundniveau og avanceret gruppeclearing.

Og på den anden side, hvad L. Ron Hubbard fremdrog i disse første offentlige foredrag siden 1950 står i dag som tidløse klassikere - ”Mirakler”, ”Scientologi og evne” og ”Om Andendynamikken” for blot at nævne en håndfuld af den store spændvidde af titler. På lignende vis blev Hubbard data, som umiddelbart vækker genkendelse både hos scientologer og ikke-scientologer, givet deres første brede offentliggørelse i disse offentlige taler. Et godt eksempel er hans kendte beskrivelse af at ”være der” og ”kommunikere” som de eneste to forbrydelser, som dette univers straffer. Og videre derfra, hvor Hubbard gav en omfattende gennemgang af Dianetik og Scientologi, med hele foredrag om fundamentale ting og anvendelse af Scientologi løsninger i samfundet: ”Affinitet-, realitet-, og kommunikations-trekanten”, ”De otte dynamikker” og tog endda et individuelt og socialt problem op, som både var almindeligt dengang og i dag: ”Alkoholisme.” ” Hvad angår disse Gruppeauditeringssessioner, så var de taget direkte fra Skabelsen af menneskelige evner, og selv ikke de mest alvorlige kunne holde en stram maske, da L. Ron Hubbard gav auditeringskommandoen: ”Begynd at le.

Og dog, med alle disse foredrag givet, var der en endnu større historie under udvikling: At Hubbard satte den fremtidige kurs for Scientologi med selve formlen for at skabe en ny civilisation:

”En gruppe som scientologer og dianetikere, der arbejder i et samfund, kunne derfor ganske enkelt ved at påpege for et samfund - ikke ved at gøre andet, forstår I, ingen auditering eller noget - men ved ganske enkelt at påpege for et samfund, at frihed kan eksistere og faktisk eksisterer, de kunne sandsynligvis frembringe en guldalder for et folk gennem den handling alene, hvis de konsekvent og hele tiden gjorde det.”

For at opnå netop disse mål, præsenterede han et stort opbud af gennembrud:

 • Deltagelse – hvordan det fysiske velvære for en person er så godt, som han kan deltage i livet;
 • Spil – hvordan et spil er en aktivitet, som en eller flere personer engagerer sig i for at opretholde deres interesse i livet;
 • Omgivelserne – hvordan Mennesket gør fremskridt, når det justerer sine omgivelser til sig selv og ikke omvendt;
 • Succes – hvordan den opstår, når en person kan se sig omkring og se, hvad der skal gøres, hvad der skal afhjælpes, hvad der faktisk er, og så gør noget ved det;
 • Dianetik og Scientologi – historien om deres udvikling;
 • Realitet – individers realitet på forskellige niveauer af Toneskalaen, og hvorfor et individ på apati kun klart vil se ting, som var apatiske;
 • Familie – hvorfor Andendynamikken i dag er individets største ledelse;
 • Auditering – hvordan auditorens mission er at bringe personen op til, hvor han i nogen grad kan være en spiller;
 • Sindet – hvordan Dianetiks og Scientologis spænding og eventyr faktisk er inden for auditorens område;
 • Gruppeauditering – den forøger ens bevidsthed om omgivelserne og ens kommunikation;
 • Rum og Energi – medmindre de bliver forstået i deres psykologiske referenceramme, vil fysik aldrig blive forstået;
 • Videnskab – de forskellige videnskaber som f.eks. fysik, kemi og biologi mangler det væsentlige element liv;
 • Vished – de to slags;
 • Specialisering – hvis man havde et folk bestående af personer, som kunne associere uden frygt og uden de mindste betænkeligheder med en hvilken som helst del af tilværelsen, ville man ikke have nogen specialister, men man ville have en civilisation.

Når det kommer til, hvad L. Ron Hubbards foredrag betød for Phoenix-området, behøver man ikke at pege længere end på en hurtigt voksende field, udvidelsen af Scientologi ejendomme til otte bygninger og et auditorium beregnet til Rons foredrag – hvorefter de endda voksede fra disse faciliteter, hvilket ledte til etableringen af Founding Church i nationens hovedstad.

Med hensyn til hvad de betyder for scientologer i dag, så er her de offentlige foredrag og Gruppeauditeringssessioner, taget fra de højeste niveauer, som dog giver data og måder at anvende på for at frembringe daggryet for en ny civilisation.

« Introducerende foredrag