Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Livskontinuum

Livskontinuum

Livskontinuum

Overvældet af anmodninger om foredrag om hans sidste gennembrud besvarede Ron alt, hvad de ønskede, og mere til på den anden årlige konference for Dianetik auditorer. Han beskriver den teknologi, der ligger bag trinene til at auditere sig selv i Håndbogen – her er hvordan og hvorfor i det hele: opdagelsen af Livskontinuum – den mekanisme, hvorved et individ er tvunget til at fortsætte livet for en afdød eller bortgået, idet personen udvikler den afdødes kropslige svagheder og manérer i sin egen krop. Kombineret med auditorundervisning i brugen af Skema over Holdninger til at bestemme, hvordan man tager fat på enhver case på den korrekte gradient, er her også anvisninger for disseminering af Håndbogen og således metoder til at begynde clearing i stor stil.

Læs mere
køb
$175 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 10

Mere om Livskontinuum

”Det kan meget let bevises, at vi for første gang i matematikkens eller fysikkens historie har at gøre med det, der kunne kaldes en sand statik. Se, det er måske af stor interesse for en matematiker, det er bestemt af stor interesse for en atomfysiker, men det er af meget større interesse for jer.” – L. Ron Hubbard

Da 1951 nærmede sig sin afslutning skred Hubbards forskning i det menneskelige sind frem med stormskridt. Efter at han havde indkredset de tre faktorer, der holder aberration på plads, TANKE, EMOTION og ANSTRENGELSE, havde han udviklet det auditeringsprogram, der kunne gribe dem an: AVANCERET PROCEDURE.Med det var emnet gået ind i det, som Ron kaldte det ”andet stadium”, hvor man ikke beskæftigede sig med mekanikkerne i mentale indtryksbilleder, men med individets postulater og beslutninger.

I Dianetics Foundation i Wichita, Kansas, strømmede det ind med breve fra auditorer, der anvendte disse nye gennembrud, og de fortalte alle den samme historie: en betydelig forøgelse i auditeringssucces. Med resultaterne i hånden vendte L. Ron Hubbard sig mod den næste opgave – hvordan denne teknologi blev gjort bredt tilgængelig for præclears i en helt ny størrelsesorden. Hvordan man med andre ord auditerede det antal, der var nødvendigt, for at forøge planetarisk clearing. I december var hans plan for denne næste fase på plads.

Så kom Rons invitation til Dianetik auditorer om at deltage i en konference i Wichita mellem jul og nytår. Da der var så mange, der havde tilmeldt sig, at Foundation ikke havde plads til dem, sikrede man sig Crystal Room på Wichitas Shirkmere hotel til arrangementet. Og den 27. december begyndte Ron den Anden årlige konference for Hubbard Dianetik auditorer med det, der skulle blive konferencens lærebog og det centrale led i hans plan – Håndbog for præclears, en bog der ledsagede Avanceret Procedure og aksiomer, og som man kunne bruge til at auditere sig selv.

Baggrunden for Håndbogens anvendelighed og vævet ind i hver eneste proces var et nyopdaget fænomen – Livskontinuum, en mekanisme hvormed en person viderefører livet for en anden, der er død, er gået bort eller har haft fiasko, ved at antage vedkommendes holdninger, sygdomme og aberrationer. Anvendelsen af denne opdagelse resulterede i så bemærkelsesværdige resultater, at Foundation snart summede med rygter om daglige mirakler.

Desuden, og i tilgift til de mirakuløse resultater, bogen sørgede for, var hovedattraktionen et andet banebrydende fremskridt, der kunne anvendes i al auditering – Hubbard Skema over Holdninger, der kortlagde éns holdninger og reaktioner på livet og postulerede menneskets ideelle tilstand. Med dette skema over en persons karaktertræk kunne man nu lokalisere vedkommendes Holdninger og således hurtigt finde hans placering på Hubbard Skema over Vurdering af Mennesker fra Videnskaben om overlevelse.

Og endelig, efter præcist at have beskrevet i detaljer, hvordan auditorer kunne disseminere Håndbogen i stor stil, så det resulterede i omfattende anvendelse, gav Ron dernæst deltagerne et glimt af, hvor hans forskning nu var på vej hen. Det vil sige, at da han nu havde fundet livskontinuumet, og hvorfor en person lever andres liv, udforskede han nu de mange tidligere liv på whole tracket – hvorved han bevægede sig op på et ”tredje stadium,” der lå hinsides den verden, der bestod af en krop og et liv. Denne afgørende begivenhed står således som Rons første introduktion til det emne, der kom til at omfatte dette enorme nye område – Scientologi.

I deres helhed repræsenterer disse berømte foredrag intet mindre end udviklingen fra Dianetik på sit højeste niveau til fremkomsten af Scientologi.

« Grundstenene