Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Philadelphia Doktoratkursus

Philadelphia Doktoratkursus

Philadelphia Doktoratkursus

Denne berømte foredragsrække står som det største enkeltstående værk om menneskeåndens struktur, adfærd og potentiale, der nogen sinde er samlet, og tilvejebringer de helt grundlæggende ting, der ligger til grund for ruten til Opererende Thetan. Her er det med alle detaljer – thetanens forhold til skabelse, vedligeholdelse og tilintetgørelse af universer. Netop, for så vidt dette angår, er her opbygningen af materie, energi, rum og tid, samt det at postulere universer i eksistens. Her er også thetanens fald fra evner på whole tracket og de universelle love, hvorved de genvindes. Her har vi kort sagt Rons kodificering af det øverste niveau af theta-beingness og adfærd. Foredrag efter foredrag forklarer fuldt ud ethvert begreb i kursets lærebog, Scientologi 8-8008, hvilket giver det samlede overblik over dig i den oprindelige tilstand. Der medfølger reproduktioner af LRH’s 54 originale håndtegnede illustrationer.

Læs mere
køb
$1,250 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 76

Mere om Philadelphia Doktoratkursus

”Hvad kan en thetan gøre? Se, vi siger en clearet theta-clear. Du kunne ikke nedskrive sådant et mål, fordi det er det postulerede, uopnåelige absolut på yderste linje. Sandsynligvis hvad som helst, som vi forstår som værende sandsynligt at opnå allerede, men hvad er den yderste grænse for det? Gud ved. Det har jeg ingen anelse om, og det har I heller ikke.” – L. Ron Hubbard

Ned gennem historien har mysticisme, filosofi og religion hævdet eksistensen af den menneskelige sjæl eller ånd. I Østens tankegang arbejdede en person for at opnå en tilstand af personlig erkendelse, frigjort fra den materielle verden. Kristendommen var i sig selv baseret på det håb, at Menneskets ånd kunne overskride døden.

Men på trods af Menneskets teorier og håb havde det ikke noget bevis. I vor moderne tid, hvor videnskabens fornuft blev fremherskende, blev der stillet spørgsmål ved selve sjælens eksistens. Når alt kommer til alt, var der ingen, der havde set den, målt dens dimensioner eller holdt øje med dens energiproduktion.

Så Mennesket tvivlede. Den menneskelige ånd blev et emne for overtro, mysticisme, tro. Materialismens nye præster kunne diktere, at Menneskets håb, drømme, kreativitet og etik ganske enkelt var produktet af kemiske reaktioner i hjernen.

Det var i denne verden, at L. Ron Hubbard gjorde sit indtog – med eftertryk.

Han var uddannet i såvel Østens åndelighed som Vestens kompromisløse praktiske orientering og viede i en tidlig alder sig selv til at finde sandheden om, hvad Mennesket nøjagtigt var – uanset hvad denne sandhed måtte være.

Hans vedvarende forskning i Dianetik havde endelig låst op for hemmelighederne i det menneskelige sind. Fænomenet med mentale indtryksbilleder og deres skjulte påvirkning af Mennesket var blevet testet og dokumenteret i tilfælde efter tilfælde. Men der var dog stadigvæk ubesvarede spørgsmål, brikker af puslespillet, der ikke passede ind i det overordnede billede.

En ting var, at under søgningen efter aberrerende hændelser gled præclears nogle gange ind i tidligere liv. Måske endnu mere overraskende løste aberrationerne sig så med hurtige og dramatiske resultater.

I sin skelsættende bog Videnskaben om overlevelse fra 1951 postulerede L. Ron Hubbard en livskraft, som han angav med det græske bogstav theta, som værende en form for energi, der er forskellig fra det fysiske univers af materie, energi, rum og tid eller MEST. Efter dette begyndte han intensiv forskning i den nøjagtige beskaffenhed af og de potentielle muligheder i denne livskraft, ikke gennem overbevisning eller tro, men gennem nøje videnskabelige slutninger. Hubbard sagde om denne søgen:

”Vi studerer sjælen eller ånden. Vi studerer den som den selv. Vi prøver ikke at bruge dette studium til at forbedre nogen andre studier eller trosretninger.”

Det var væsentligt i hans forskning at finde en måde, hvor man kvantitativt kunne måle mentale og åndelige fænomener, og det blev først muligt med hans udvikling af det første elektropsykometer eller E-Meter, et instrument, der er følsomt nok til at påvise meget små udsving i modstand forårsaget af mentale indtryksbilleder. Bevæbnet med dette redskab til forskning begyndte han at spore denne meget flygtige størrelse, Menneskets ånd. Han tilføjede senere:

”Så snart dette instrument blev sluppet løs på problemet, holdt problemet op med at eksistere. Ved at lægge sammen og tjekke sandsynligheder blandt mange mennesker blev karakteren, udstrækningen og indholdet af whole tracket kortlagt.”

Denne forskning afslørede, at alderen såvel som åndens muligheder havde været meget kraftigt undervurderet – præcis som det var sket med kompleksiteten og ondskabsfuldheden i de hændelser, som havde aberreret og fanget væsnet i en krop. Med genkaldelse på whole tracket, der strakte sig billioner af år tilbage, blev antallet af aberrerende hændelser, der skulle køres, øget til mange milliarder. Forsøg på at behandle dette med engramkørsel i Dianetik ville være en afskrækkende opgave. Så Ron begyndte at se på problemet fra en anderledes vinkel: hvorfor fastgøres sådanne faksimiler til et åndeligt væsen i første omgang? Kunne de enkelte dele af Mennesket – ånd, sind, krop – blive tvunget fra hinanden?

Prøver afslørede, at adskillelsen af ånden fra kroppen var en overraskende enkel proces. Det kunne i omtrent 50 procent af tilfældene opnås med den nøjagtige kommando: ”Vær en meter bag dit hoved.”

Med dette indkredsede L. Ron Hubbard i et afgørende øjeblik den menneskelige ånd. Ikke som en størrelse eller kraft, der var forskellig fra personen, ikke som en ”sjæl”, som man ”sendte til himlen”, men som den personlighed og beingness, der faktisk er personen, og som er bevidst om at være bevidst.Om dette theta-væsen, eller thetanen, fandt han ud af, at det er udødeligt og besidder evner, som er langt over dem, man hidtil havde antaget for Mennesket.

Ved at eksteriorisere thetanen fra kroppen havde man på rationel og systematisk vis opnået det ældgamle mål for religion – åndelig eksistens uafhængig af kroppen.

Denne eksterioriserede tilstand viste sig imidlertid at være ustabil, da de faktorer, som aberrerede væsnet, stadigvæk fandtes og kunne indfange det. Under foredragene i London (Kilden til livsenergi) i november 1952 fortalte L. Ron Hubbard de studerende:

”I har været i den tilstand mange gange, og I vidste ikke nok til at fortsætte i den tilstand. I troede ikke, at det var muligt. I troede, at I måtte have en krop. I troede, at I var nødt til at have den. Det hele var med andre ord anlagt som en dødsfælde.”

Det, der var brug for, var en thetan, som vidste nok til at håndtere problemerne i MEST-universet, vidste nok om universer til at håndtere og beskytte sit eget og vidste nok om sporet, og hvad der sker i MEST-universet, så det ikke kunne ske for ham igen.

Kort sagt en opererende thetan.

Det at bygge bro fra homo sapiens til tilstanden opererende thetan, eller OT, krævede et solidt grundlag af viden – såvel som ens egne åndelige evner og strukturen i tilfangetagelse.

Som følge af dette begyndte Hubbard i slutningen af 1952 at træffe forberedelser til et meget omfattende kursus, der begyndte i Philadelphia den 1. december 1952.

I sit brev til Hubbard Foundation i Philadelphia forpligtede han sig til et omfattende foredragsskema og til at dække dette materiale på kryds og tværs med op til 5 foredrag om dagen, så der i alt skulle være 45 timers foredrag og demonstrationer. Han overskred faktisk dette ved alt i alt at holde 62 foredrag over en 18-dags periode, med 14 yderligere foredrag, der blev holdt i januar i London.

Som lærebog for kurset skrev L. Ron Hubbard Scientologi 8-8008.Tallene i titlen opsummerer hans mål:

”Den oprindelige definition af Scientologi 8-8008 var opnåelsen af uendelighed (8) ved at formindske den tilsyneladende uendelighed (8) og styrke, som MEST-universet har, og gøre den til ingenting (0) for sig selv, og forøgelsen af det tilsyneladende nul (0) af ens eget univers til en uendelighed (8) for en selv … Vi kan se, at uendelighed, der rejses op, bliver et ottetal; således er Scientologi 8-8008 ikke blot endnu et tal, men tjener til at placere i individets sind en vej, som han kan følge for at rehabilitere sig selv, sine evner, sin etik og sine mål.”

Idet han vidste, at det ville blive nødvendigt at disseminere den information, han skulle til at levere, og at få det gjort hurtigt, uden forkortelser eller ændringer, fra Philadelphia til resten af verden, fik han det også arrangeret sådan, at foredragene blev optaget professionelt. En af de studerende på Philadelphia Foundation var også indspilningstekniker på RCA. Han sørgede for de dengang mest moderne båndoptagere og mikrofoner, og dermed blev de første high fidelity-bånd af hans foredrag en realitet.

Det kulminerede alt sammen den 1. december 1952, da Hubbard ankom til Philadelphia med det første færdige eksemplar af manuskriptet til Scientologi 8-8008. De 38 udvalgte studerende stimlede ivrigt sammen i Foundations kursuslokale i North Mole Street 122 i centrum af Philadelphia, lige rundt om hjørnet fra Foundations kontorer på North 16th Street. Som en studerende genkalder sig: ”Ingen af os, end ikke de, som havde hørt ham holde foredrag mange gange i Wichita og Phoenix, var forberedt på det fantastiske festfyrværkeri om aftenerne.”

I sin åbningstale fortalte L. Ron Hubbard dem:

”Jeg tror ikke, der tidligere er blevet undervist i det her emne her på Jorden. Der er blevet undervist i nogle skøre emner her ... men intet emne er så skørt som det her.”

Så fortsatte Hubbard i detaljer med at udlægge resultaterne fra sin forskning i thetanens natur, evner, potentialer og kapacitet.

Omfanget af materialet var enormt og omfattede hele området af menneskelig og åndelig aktivitet. Han beskrev i detaljer forholdet mellem en thetan og en krop, og nøjagtigt hvordan en krop kontrolleres og styres af en thetan ved brug af energiflows og motorikkontrolcentre. Men han forklarede endnu mere grundlæggende, hvorfor en thetan overhovedet har en krop, og hvordan ånden skridt for skridt blev tiltrukket af, interesseret i og til sidst afhængig af en krop.

I foredrag efter foredrag fortalte han i detaljer om thetanens forhold til det materielle univers bestående af materie, energi, rum og tid. Samtidig afslørede han en gradientskala for beingness, fra den laveste tilstand af beingness, hvor man er fuldstændigt enig med og bliver kontrolleret af MEST-universet, til de højeste tilstande, hvor et væsen skaber sit eget univers.

Ved kursets afslutning havde Hubbard i alt holdt 62 foredrag, hvor hvert foredrag var af ca. en times varighed, med i alt 54 medfølgende skemaer, der var blevet håndtegnet, mens han kørte kurset til disse foredrag. I den følgende måned blev der holdt 14 yderligere foredrag i London, og dermed kom man op på i alt 76 foredrag, der udgjorde en kolossal samling af viden om thetanens fulde potentiale.

Philadelphia Doktoratkursus og dets lærebog, Scientologi 8-8008, står i dag som det største enkeltværk, der nogensinde er blevet samlet om identiteten og karakteren af samt potentialerne hos den menneskelige ånd. L. Ron Hubbard helligede de næste 34 år til den fulde udvikling af Broen til Fuldkommen Frihed, hvorved han tilvejebragte den trinvise rute, som hvem som helst kan følge for at opnå sine fulde åndelige potentialer som beskrevet i dette kursus – opererende thetan.

« Grundstenene