Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Scientology og tradition

Scientology og tradition

Scientology og tradition

I et monumentalt foredrag fastslår L. Ron Hubbard, at Scientology fortsætter de traditioner, der skabte de store civilisationer i dette univers, og at den opfylder deres fineste og ældste forhåbninger. Og da netop disse forhåbninger fælles for alle mennesker, vil en velformuleret kommunikation af Scientologys opdagelser, formål og anvendelser opnå øjeblikkelig støtte. Her er en teknologi om, hvordan man kommunikerer Scientology, der ikke bare er vigtig for disseminering, men som meget vel kan komme til at afgøre strukturen for fremtidige civilisationer.

Læs mere
køb
$15 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 1

Mere om Scientology og tradition

Vi har gjort fremskridt inden for, hvordan man opnår mål, som Mennesket har haft lige så længe, som han har været Menneske. Og det, som han har betragtet som godt, og det, som han har betragtet som ønskværdigt inden for området filosofi, har vi opnået teknisk set – og det er det gennembrud, som vi har lavet. – L. Ron Hubbard

I slutningen af 1800-tallet trængte et fremmed emne ind i århundreders tradition med filosofier og åndsvidenskaber. Der blev vendt op og ned på den længe anerkendte skik og brug, som underviste i forfølgelsen af og formuleringen af sandhed, da denne forstyrrer påstod, at viden om Mennesket ikke skulle bruges til at forøge dets stærke sider, men til at udnytte dets svagheder. Og efterhånden som årtierne gik, erstattede manipulerende kontrolmekanismer traditionel lære.

I et foredrag med kolossal rækkevidde fastslog L. Ron Hubbard, at eftersom en invalidering af en civilisations sæder og skikke vil forårsage dens fald, har Scientology arvet den traditionelle filosofiske holdning. For Scientology fortsætter de traditioner, der har skabt denne planets og dette univers’ store civilisationer, idet den bygger på dem og opfylder deres fineste og ældste forhåbninger. Og da netop disse forhåbninger er i alle menneskers hjerte, vil en velformuleret kommunikation af Scientologys opdagelser, formål og anvendelser opnå øjeblikkelig enighed og støtte.

Til det formål leverer L. Ron Hubbard en omfattende, allround redegørelse om, hvordan det grundlæggende i Scientology hænger sammen med sæder og skikke, retningslinjer, love og traditioner, der udgør kulturens struktur. Her er en teknologi om, hvordan man kommunikerer Scientology, der ikke bare er vigtig for disseminering, men som meget vel kan komme til at afgøre strukturen for fremtidige civilisationer.

« Klassikerforedrag