Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Foredragene til Særligt kursus i vurdering af mennesker

Foredragene til Særligt kursus i vurdering af mennesker

Foredragene til Særligt kursus i vurdering af mennesker

Hvem kan du regne med? Hvem kan du stole på? Hvem vil blive en værdifuld ven eller kollega, du kan stole på? I foredragene til Særligt kursus i vurdering af mennesker viser L. Ron Hubbard dig, hvordan du anvender teknologien fra Videnskaben om overlevelse og Hubbard Skema over Vurdering af Mennesker på alle dine dynamikker. Og du vil lære, hvordan du kyndigt bruger Toneskalaen, når du skal opnå enighed, når du har brug for at samarbejde, og når du skal have noget gennemført. Så lad være med at gætte dig frem til, hvordan andre mennesker er. Kend dem, og vid, hvordan du skal håndtere dem.

Læs mere
køb
$125 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 10

Mere om Foredragene til Særligt kursus i vurdering af mennesker

I det sidste kapitel af Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed, talte L. Ron Hubbard om generel anvendelse af Dianetik på Tredjedynamikken med en verden uden krig, hvor Mennesket kunne stræbe efter højere mål, som den endelige målsætning.

I efteråret 1950, og med hundreder af Dianetik grupper og organisationer, der ekspanderede ud over en meget aberreret planet, var behovet for sådan teknologi akut. Således begyndte Hubbards kodificering af de fundamentale love i gruppe-Dianetik. Som han forklarede den gang:

”Dianetik er ikke kun blevet ved med at gøre fremskridt inden for individuel auditering, men også på alle de andre dynamikker. I bør indse, at hver dynamik er et komplet emne. Og for to eller tre måneder siden blev jeg klar over den kendsgerning, at vi endnu ikke havde undersøgt Tredjedynamikken grundigt. Der lå en hel videnskab i Tredjedynamikken – en hel videnskab.

”Derefter foregik forskningen af både Første- og Tredjedynamikken parallelt, idet det ene studium kastede lys over det andet. Den opdagelse, at Livsenergi eksisterede separat og adskilt fra det fysiske univers kastede yderligere lys over en gruppes sande natur som en livsenhed i sig selv – helt adskilt fra mest. Dertil kommer, at præcist som med et individ forsøgte en gruppe at erobre det fysiske univers og med hver fiasko fulgte enturbulering og fald i tone.

Disse opdagelser blev opsummeret i en række skelsættende essays, som udførligt fortæller, hvordan man skaber og bevarer en højtonet gruppe. Blandt disse er: ”Et essay om autoritarisme” og ”Et essay om ledelse”.

Men i betragtning af, at gruppeoverlevelse både er afhængigt af gruppens og individets toneniveau, tilvejebragte L. Ron Hubbard noget mere. Det fulgte fra den kendsgerning, at præcist som en auditor skal være i stand til at vurdere præclears casetilstand, skal en gruppe være i stand til at vurdere dens medlemmers tilstand og således forudsige adfærd.

Således begyndte Hubbard tidligt i 1951, i sit hjem i Palm Springs i Californien, at kortlægge de komplette manifestationer på menneskelig emotion, karakter og reaktion på hvert niveau af overlevelse. Dette værk kulminerede i milepælen Hubbard Skema over Vurdering af Mennesker og dets omfattende lærebog, Videnskaben om overlevelse.

Med denne teknologi til rådighed skemalagde Ron dernæst et Særligt kursus i vurdering af mennesker, der skulle afholdes i den nyligt stiftede Dianetics Foundation i Wichita. I tillæg til studerende fra Foundation og som tegn på den omfattende efterspørgsel på denne teknologi var mange af Wichitas by- og industriledere også til stede.

Idet han begyndte den 13. august 1951, afslørede Hubbard dernæst alt, hvad han havde opdaget, hvilket omfattede menneskelig opførsel både på Første- og Tredjedynamikken: livskraftens natur og dens rolle i det fysiske univers, de otte dynamikkers samspil, den vitale nødvendighed af gruppe-ARC og anvendelsen af Toneskalaen og Hubbard Skema over Vurdering af Mennesker på tværs af alle dynamikker.

Disse foredrag, der indeholder L. Ron Hubbards skelsættende teknologi om vurdering af mennesker, repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at opnå den Tredjedynamikteknologi, som han første gang postulerede i 1950.

« Grundstenene