Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

16. amerikanske ACC

16. amerikanske ACC

16. amerikanske ACC

Trods den ophidsede offentlige debat om radioaktivt nedfald, kunne ingen af ”eksperterne” have afsløret dens historie på whole tracket. Og følgelig var ingen i stand til at identificere den virkelige trussel. Som L. Ron Hubbard afslørede, ” ’Du kan ikke se det. Du kan ikke mærke det. Du kan ikke …’ Dette er de engramvendinger, der ligger bagved virkningen af radioaktiv stråling.” Så umiddelbart efter Kongressen mod stråling, hvor han advarede om, at stigningen i stråling foregik parallelt med den stigende sværhedsgrad af cases, sammenkaldte han det 16. amerikanske ACC for at hasteuddanne i auditering af noget, der i sandhed havde historiske dimensioner: ”I denne ACC vil vi dække kommunikation, kontrol og havingness. Det er alt, hvad vi skal dække.” Her findes således de foredrag, hvor Hubbard introducerede – og demonstrerede i en live auditeringssession – et teknisk gennembrud, der fjernede barriererne for en omfattende clearing og af samme betydning som ARC. CCH’er var forudbestemt til at udgøre et grundlæggende auditeringsprogram på vejen til clear og OT og indebar en ny dybde ved at gå under niveauet for de fleste cases og finde det punkt, hvor enhver case kan åbnes. Desuden var L. Ron Hubbard i gang med at gøre det samme for auditorer med en serie revolutionerende uddannelsesprocedurer, som han tog fra opdagelserne om CCH’er.

Læs mere
køb
$475 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 40

Mere om 16. amerikanske ACC

Målet med denne procedure er at tage præclear fra så langt nede, som præclear kan nås, hele vejen igennem så langt op, som præclear kan skubbes. Derfor er bredden af Procedure CCH meget større end nogen anden auditeringsprocedure, der nogensinde er blevet udgivet. –  L. Ron Hubbard

Da 1957 begyndte, viste spændingerne mellem de vestlige magter og Sovjetunionen ingen tegn på at tage af. Den sovjetiske forsvarsminister havde bekendtgjort sin regerings hensigt om at tilføje kemiske og biologiske våben til Ruslands allerede omfattende arsenal af kernevåben. USA’s præsident Eisenhower, der havde krævet en forøgelse af de amerikanske atomvåbenlagre i 1956, indledte det nye år med en erklæring uden fortilfælde til Kongressen om sin hensigt om at bruge et hvilket som helst middel, han fandt nødvendigt – inklusive militær magt – for at forhindre kommunistisk ekspansion i Mellemøsten. I mellemtiden blev USA’s Atomenergikommission ved med at insistere på, at atomvåbenforsøg udført i USA ikke udgjorde nogen trussel mod amerikanerne.

Selv om farerne ved radioaktiv stråling ikke blev forstået, var de sandelig et emne for heftig diskussion. En artikel i National Geographic fra den periode beskriver en øjenvidneberetning om en atomeksplosion i Nevadaørkenen, der rapporterede: ”Inden for 24 timer kunne denne sky, der bar sine usynlige udspyende radioaktive partikler, spores hen over Utah, Colorado, Kansas, Missouri og ind i det sydlige Ohio.”

Disse partikler var ganske vist usynlige, men som L. Ron Hubbards undersøgelser havde afsløret, var det netop deres usynlighed, der udgjorde deres trussel. For ingen af disse regeringseksperter kunne have forklaret den radioaktive strålings historie på whole tracket. Som Hubbard skrev:

”’Du kan ikke se det. Du kan ikke mærke det. Du kan ikke …’ Dette er de engramvendinger, der ligger bagved virkningen af radioaktiv stråling.

Dernæst til virkningen på en person:

”Hvad er det så, der sker, når en person mister fremtid? Han bliver sandelig sammenpresset i nutid. Han siger: ’Der er ingen tid,’ og mand, det er temmelig tæt på at være sandheden. Derfor er hans havingness fantastisk formindsket. Derfor får han intet ud af nutid, selv om han skulle komme ind i den. Hvorfor? Fordi han ikke har nogen fremtid!

Og hele emnet stråling hænger nøje sammen med den her idé om ingen fremtid.”

Som svar på en trussel af virkelig global bydende nødvendighed havde L. Ron Hubbard indkaldt til Kongressen mod stråling i de sidste dage af december 1956. Her advarede han scientologer om, at der parallelt med det stigende besvær med cases siden 1950 havde været den stigende strålingsværdi i atmosfæren. Så, lige efter den kongres, lancerede han, den 2. januar 1957, som en afhjælpning af lignende bydende nødvendighed – specifikt det 16. Amerikanske avanceret instruktionskursus, afholdt i Founding Church of Scientology, 19th Street 1812, Washington D.C.

Og hvor hr. Hubbards primære fokus før havde været på at udvikle processer, som andre auditorer end han selv kunne anvende til at få hul på cases, koncentrerede han sig nu dobbelt så meget om at nå endnu dybere ind i selve casene.

Resultatet var et gennembrud, hvis vigtighed dengang og i alt, der følger efter, næppe kan overdrives. For som han sagde:

”Så vi har fundet indgangsvinklen til en case, og det er havingness. Og vi har fundet ud af, hvordan vi får det over til personen, og det er gennem kontrol og kommunikation – derfor CCH.”

Det var en opdagelse, hvis forgreninger strakte sig langt ud over Jorden 1957. For selv om hr. Hubbards forskning delvist havde været drevet af et behov for at accelerere Scientologis ekspansion trods et muligt holocaust, var det, han nu afslørede, et auditeringsgennembrud af overvældende betydning – da disse CCH’er snart ville blive en afgørende del af Clearing-proceduren og derefter tage deres plads som en fundamental række processer, der gør auditorer fra New York til Tokyo i stand til at flytte præclears op mod opererende thetan.

Sideløbende med disse fremskridt præsenterede Ron en hær af relaterede udviklinger til at afhjælpe præclears evne til at konfrontere og as-ise, inklusive:

  • Evne – hvordan en præclears evne altid er til stede, og auditoren forøger hans talent til at demonstrere den;
  • Obnosis – dens definition og mekanik, observationens rolle i kommunikationen og auditorens rolle i at overtale præclear til at konfrontere, hvad der er at konfrontere;
  • God kontrol – hvad det er, hvordan det opnås, og hvorfor det er en væsentlig del af præclears bedring;
  • Realitetsskalaen – hvordan den virker, dens relation til havingness og en detaljeret beskrivelse af manifestationerne af hvert punkt på skalaen;
  • Syn – en thetan ser ikke gennem sine øjne, men gennem guldskiver foran dem, og hvad forringelse af syn har at gøre med konfronteringsevne;
  • Fælders opbygning – deres relation til en villighed til at duplikere og konfronteringsevne;
  • Overt-handling – motivator-sekvens – dens underliggende teori og hvordan den følger Newtons bevægelseslove;
  • Beingness – hvordan vejen til beingness er en tiltagende evne til kontrol af kroppen.

Med udgivelsen af CCH’erne havde Hubbard løftet sløret for en ny æra af auditering og banet vejen for clearing på en bred skala. Og mens auditorerne fra det 16. ACC spredte sig ud over USA for at anvende og disseminere alt det, de havde lært, udviklede L. Ron Hubbard en række procedurer, der kommer nøjagtig fra produktet af CCH-opdagelser – procedurer der snart kom til at revolutionere uddannelsen af auditorer.

« ACC-foredrag