Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Første amerikanske ACC

Første amerikanske ACC

Første amerikanske ACC

Uanset hvilke højder Ron havde nået med opdagelsen af lovene for theta-universet og potentialerne for OT, skulle hans næste trin blive endnu mere monumentalt. For med igangsættelsen af de avancerede instruktionskurser (ACC’erne), sigtede han specifikt mod at udvikle processer og uddanne auditorer, der kunne sikre, at ethvert væsen ville opnå disse potentialer. Og på det 1. amerikanske ACC kom disse resultater fra Rons skelsættende opdagelser om eksteriorisering og sammenhængen mellem netop eksteriorisering og rehabiliteringen af et væsen til den oprindelige tilstand. Som han fortalte de auditorstuderende: ”I skal ikke anse eksteriorisering for at være en proces. Det er ikke en proces. Det er en naturlig tilstand, som vi genetablerer hos en præclear.” Her forklares ikke bare dens teori og mekanismer, men også hvordan man opnår den gennem de syv trin i Standard Operating Procedure 8 (SOP 8). Ron åbnede en klinik i den selvsamme bygning, og hele vejen gennem ACC’et – og under hans direkte overvågning – auditerede de ACC-studerende præclears lige fra dem, der ikke havde noget kendskab til Scientologi, til dem, der var ”umulige” cases. Auditorernes efterspørgsel efter Rons personlige instruktion fortsatte med at vokse. Hans svar? Der kom ikke mindre end otte ACC’er i de næste 12 måneder, og det kulminerede i ruten til eksterior OT-evner.

Læs mere
køb
$950 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 70

Mere om Første amerikanske ACC

Jeg fandt ud af, at hver gang jeg uddannede en auditor godt, når han så gik ud i samfundet, var der en sø af lys, der spredte sig omkring ham. — L. Ron Hubbard

Med færdiggørelsen af Philadelphia Doktoratkursus, Scientologi 8-8008 og Faktorerne havde L. Ron Hubbard opdaget potentialerne for opererende thetan og vejen til at opnå den tilstand. Men uanset de højder, han nu havde nået, ville hans næste trin i forskning og udvikling blive endnu mere betydningsfuldt. Især forfinelsen og forenklingen af procedurerne og processerne, indtil de kunne anvendes af enhver auditor, så disse potentialer kunne opnås for ethvert åndeligt væsen.

Med det formål indrettede han otte kontorer på 1. og 2. sal af 726 Cooper Street i Camden, New Jersey, til det, der i starten blev kaldt Særligt kursus i avanceret teknik.Rent faktisk var det et kursus, der var så specielt, at ud af en stor strøm af ansøgere blev kun de tolv bedste auditorer på planeten udvalgt til at deltage – bogstavelig talt håndplukket af Ron selv.

Og resultatet var, at på den historiske dag i oktober 1953 holdt Ron åbningsforedraget i det allerførste Avancerede instruktionskursus. I løbet af de næste seks uger instruerede han auditorer i sine skelsættende opdagelser om eksteriorisering og dens forbindelse med rehabiliteringen af et åndeligt væsen til den oprindelige tilstand. Han beskrev den præcise teori og mekanikkerne bag den i detaljer, såvel som dens anvendelse gennem teknikkerne i Standard Operating Procedure 8 (SOP 8), og Ron gjorde det klart, at eksteriorisering ikke er en proces, men den naturlige tilstand, der rehabiliteres i enhver præclear.

Efter at have etableret SOP 8 som midlet til eksteriorisering behandlede Ron teorien og anvendelsen af det, der lå bag hvert af de syv trin, inklusive så monumentale gennembrud som:

  • Skabelse af rum – de essentielle principper i et åndeligt væsens evne til at operere som en eksterior thetan;
  • Ankerpunkter – og deres forbindelse med at opretholde præclears rum mellem sig selv og kroppen, såvel som auditorens rolle i at rehabilitere præclears evne til at skabe, forandre og få dette rum til at forsvinde;
  • Gennemtrængning – den sande forklaring på, hvordan en thetan ved.Og dermed hvordan gennemtrængning relaterer til beingness, havingness og en thetans evne til at generere nok energi til at gøre praktisk taget alt;
  • Og faktorerne i subjektiv auditering versus objektiv auditering – defineret og detaljeret forklaret med hvorfor og hvornår hver af dem tages i brug.

Men der var mere. Ron åbnede en klinik i den selv samme bygning, og i løbet af ACC’et – og under hans direkte overvågning – auditerede de studerende præclears, der omfattede alt fra nyt publikum uden nogen tidligere viden om Scientologi til de mest ”umulige” cases. Dette gav ham et testgrundlag, så han kunne udforske og yderligere forfine sine teknikker. Og det var præcis på den måde, Ron opdagede, hvordan man trænger til bunds i og løser de største dybder af menneskelig aberration ved at anvende opdagelserne og teknikkerne for de allerhøjeste niveauer af beingness.

Deri lå også historien om, hvad der kom til at udfolde sig i løbet af det følgende år. For uanset den kendsgerning, at det Avancerede instruktionskursus allerede var i gang (og også uanset Rons insisteren på, at han kun ville uddanne en lille gruppe særligt udvalgte), ansøgte auditorer verden over ikke bare om at deltage – de krævede det.Og den måde, Ron responderede på, er nu gået over i historien: Med ikke mindre end otte forskellige avancerede instruktionskurser i løbet af en periode på 12 måneder, der udgjorde mere end 500 foredrag, og som ville kulminere i ruten til eksterior OT-evne.

Så velkommen til det Avancerede instruktionskursus. Og til der, hvor det hele begyndte – i Camden, New Jersey, den 6. oktober 1953.

« ACC-foredrag