Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Første internationale kongres for dianetikere og scientologer

Første internationale kongres for dianetikere og scientologer

Første internationale kongres for dianetikere og scientologer

Et brev fra L. Ron Hubbard fortalte, hvordan teknologien havde nået et mirakelniveau: ”Jeg kan knække en virkelig hård case på højst 20 eller 25 timer – ændre den fuldstændigt – og jeg kan ændre en kronisk somatik på en halv time. Jeg kan få børn, som var lamme, til at gå på få minutter.” Hubbard havde ikke blot løst problemet med menneskelig aberration og psykosomatisk sygdom, han havde demonstreret det enkelte individs sande natur som et åndeligt væsen. Da han havde opdaget et væsens fulde potentiale som opererende thetan i Philadelphia Doktoratkurset, Scientologi 8-8008 og Faktorerne, gik Ron nu i gang med at systematisere auditeringsteknikker, skrive lærebøger og uddanne auditorer. Næsten 400 delegerede samledes i Philadelphia, hvor Hubbard fortalte dem, at han nu havde det værktøj, man skulle bruge for at opbygge en ny civilisation. Han lagde således stor vægt på organisatoriske aktiviteter og samarbejde, idet han opregnede de funktioner, en scientolog skulle fremme i samfundet, og som – når de bringes til udførelse – besvarer spørgsmålet, ”Hvad er en scientolog?” Her er en kongres, der både omfatter L. Ron Hubbards forskning i eksterioriseringsteknikker, som beskrevet i SOP 8, og tilvejebringer et middel, der er i stand til at give mennesket en human civilisation.

Læs mere
køb
$200 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 15

Mere om Første internationale kongres for dianetikere og scientologer

”Jeg kan knække en virkelig hård case på højst 20 eller 25 timer – ændre den fuldstændigt – og jeg kan ændre en kronisk somatik på en halv time. Jeg kan få børn, der var krøblinger, til at gå på et par minutter. –  L. Ron Hubbard

Således skrev L. Ron Hubbard i sommeren 1953 fra Sevilla, Spanien.

I de tre stormfulde år siden udgivelse af Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed havde teknologien udviklet sig til et niveau med mirakler. Hubbard havde løst problemet om menneskelig aberration og psykosomatisk sygdom. Men ikke alene det, han havde også for første gang med sikkerhed demonstreret, hvad Mennesket kun havde spekuleret over og håbet på: den sande natur af enhver person som et åndeligt væsen.

Efter at have opdaget og kortlagt de fulde potentialer for et væsen som opererende thetan i Philadelphia Doktoratkurset, Scientologi 8-8008 og Faktorerne, stod Ron nu over for den opgave at gøre disse potentialer til virkelighed. Auditeringsteknikker skulle systematiseres, bøger skulle skrives og materialer til at uddanne auditorer skulle sammensættes. Derfor gik Ron i gang i Europa med at forberede de nødvendige undervisningsplaner og tekster.

Da han vendte tilbage til USA sidst i september, samledes næsten 400 repræsentanter i Philadelphia til den Første internationale kongres for dianetikere og scientologer.I løbet af fem dage med foredrag, seminarer og møder, modtog de ikke alene en oversigt over forskning fra de tidligste dage, men også udviklingen af Dianetik og Scientologi i samfundet:

”Dens sande bedrift ligger i dens anvendelse og brug som et redskab, hvorved Menneskets kultur kan udvikles fra det rene barbari, som det nu oplever, hvor det kan løftes fra et niveau med krig og nød og sygdom, med korrupte domstole, med griske regeringer, skinhellige religioner og råt barbari i et hundred tusinde forklædninger.”

Ikke desto mindre, som Ron fortsatte:

”Her på Jorden er der mulighed for at opbygge en civilisation, som Jorden ikke har haft før. Der er blevet givet et redskab, hvormed det kan lade sig gøre. Redskabets anvendelse, ikke dets opfindelse, er målet. Det, at skabelsen af redskabet er blevet succesfuldt afsluttet, betyder ikke, at arbejdet er afsluttet.”

For at det mål skulle realiseres, understregede Ron nødvendigheden af gnidningsløse organisationsmæssige handlinger og samarbejde. Han opregnede de funktioner, som enhver scientolog bør fremme i samfundet, funktioner som gennem handling besvarer spørgsmålet: ”Hvad er en scientolog?”

Denne kongres spænder derfor over omfanget af Rons forskning, fra teknikker der eksterioriserer et væsen, som givet i Standard Operating Procedure 8 (SOP 8), til de metoder hvorved en scientolog kan bibringe samfundet de ædle egenskaber samarbejde, kærlighed, godhed, barmhjertighed og retfærdighed.

« Kongresforedrag