Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

6. ACC i London

6. ACC i London

6. ACC i London

Der fandtes nu de redskaber, der skulle til for at auditorer rutinemæssigt kunne frembringe clears. Selvom tiden alene forbød uddannelsen af et tilstrækkeligt antal professionelle auditorer til individuelt at cleare hver eneste person, og således opnå planetarisk clearing, havde Ron allerede fundet løsningen: Mundkurvsauditering. Enhver kunne give auditeringskommandoen, hvis blot en professionel auditor startede, sluttede samt bar det fulde ansvar for hver session. Af samme årsag programsatte Ron det 6. ACC i London for at undervise i, hvad han kaldte den nyeste og mest gennemgribende udvikling i Scientologi. Det, han præsenterede, var intet mindre end metoden til at cleare en planet, lige fra hvordan man forbereder en co-auditering til åbning og vurdering af casen og fra auditerings-procedurer til de administrative linjer. I sin gennemgang af denne teknologi lagde Ron stor vægt på omfanget: ”Et HAS co-audit er, hvad det er. Og det eneste, I bliver nødt til at tilføje, er en betragtelig mængde liv, evne til at modstå de enorme forvirringer, der vil blowe, og fortsætte med det og føre det igennem til dets slutning.” Og med en grundlæggende opdagelse, der blev afsløret på theta-clear-kongressen, og som resulterede i de nøjagtige processer til HAS co-audit, havde Ron teknologien til at redde planeten.

Læs mere
køb
$175 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 15

Mere om 6. ACC i London

Her er så en chance til at gå i gang med Jorden – bare for at underdrive det – og få den på vejen til clear. Det er HAS co-auditering, der vil få det gjort. — L. Ron Hubbard

Datoen var 12. maj 1959. I Scientologi Akademiet på Fitzroy Street 37, London, skulle Ron lige til at afholde det definitive avancerede instruktionskursus til professionelle auditorer om emnet, hvordan man leder et HAS co-audit.

For at forstå den fulde betydning af, hvad der var ved at ske, er det en historie, der begynder på en anden dato – 9. maj 1950, og offentliggørelsen af Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed.For mens Ron altid havde været i stand til at frembringe clears ved brug af Bog Et-teknikker – han havde i virkeligheden clearet folk siden 1947 – lagde han mærke til, at resultater opnået af andre auditorer ikke matchede hans egne.

Til trods for de bemærkelsesværdige gevinster som auditorer ud over Ron kunne opnå for præclears, var det dog ikke nok. For målet var og ville altid være clearing af en hel planet. Som følge deraf havde Ron de seneste ni år været engageret i en intensiv forskningsvej mod opnåelsen af to specifikke mål:

1. Processer til at gå ind under niveauet af enhver case, og

2. En endnu skarpere fokusering på udvikling af uddannelsesprocedurer til at bibringe den nødvendige færdighed, så andre auditorer ud over Ron kunne frembringe clears.

Det var et forskningsspor, der havde indbragt en rigdom af teknologi, der i dag står som altafgørende – Straightwire; Tanke, Emotion og Anstrengelse; Sort og Hvid; SOP; Intensiv Procedure; Seks Niveauer af Auditering og CCH’er, bare for at nævne nogle af milepælene – og alt det, der fører til udviklingen af clear-procedure, som Ron præsenterede tidligt i 1958. clear-procedure var en kodificering af de processer, som han havde fundet mest brugbare i hænderne på auditorer, og den indeholdt en præcis række af trin til at opnå tilstanden clear. Ved at anvende en bred vifte af auditorer – så væltede clear efter clear frem, der var bogstaveligt talt skabt historie. Med yderligere forbedring og udvikling af supplerende clearingprocedurer havde Ron nu ikke bare værktøjet, hvormed auditorer kunne få hul på enhver case, men frem for alt de teknikker, hvormed de kunne uddannes til standardmæssigt at anvende disse procedurer til at frembringe clears – og frembringe dem rutinemæssigt.

Selv om toppunktet for teknisk anvendelse var nået, var der stadig en tilsyneladende uoverstigelig forhindring. Tiden alene gjorde det nemlig uoverkommeligt at cleare en befolkning på milliarder ved at uddanne nok professionelle auditorer til at levere auditering på tomandshånd til hver eneste præclear på Jorden. Og derfor gik Ron straks i gang med den næste opgave – og i direkte tråd med det, der altid havde været målet – verdensomspændende clearing.

For faktisk havde det selv samme forskningsspor og den udvikling, der havde fået hul på andre auditorers evne til at opnå individuel clearing, også medført det gennembrud, der gjorde bred clearing mulig, nemlig Mundkurvsauditering – praktisk taget et manuskript, der beskrev auditorens handlemåde med henblik på at maksimere præclears fremskridt:

”Det er en meget, meget vigtig type auditering og noget, der faktisk vil betyde bred disseminering af Scientologi i almindelighed. Denne Mundkurvsauditering er en forrygende udvikling.”

For hvem som helst kunne nu gå ind lige fra gaden og efter en minimal instruktion sætte sig ned med en anden lige så ny person og give auditeringskommandoen – alt sammen under overvågning af en enkelt professionel auditor, som startede, afsluttede og bar ansvaret for hver eneste af disse sessioner. Derfor talte Ron bogstavelig talt om clearing for millioner, når han talte om HAS co-audit:

”Se, hvis I lagde ud og auditerede 20 personer på den måde, og de fik andre personer gjort interesserede, og I fik nogle af dem uddannet, eller lad os sige halvdelen af dem til sidst endte med at auditere 20 personer, ville I selv med det meget begrænsede synspunkt se, at vi var ude på en meget nydelig differensrække. Og det er det, vi går efter i HAS co-auditering.”

Ron planlagde derfor det 6. avancerede instruktionskursus i London for at instruere uddannede auditorer i det, han beskrev som den nyeste og mest gennemgribende udvikling i Scientologi. Fra hvordan et co-audit arrangeres til case-indgang og assessment, og fra at afgøre hvilken proces der skal køres, til at etablere de administrative linjer til en forventet strøm af pc’er, Ron forklarede det hele.

  • ARC Straightwire – den mest grundlæggende proces, der kan frembringe en release;
  • Kommunikation – som fællesnævneren for materie, energi, rum, tid, livsformer og fortsat eksistens;
  • Kommunikationsprocesser – deres anvendelse ved clearing;
  • Beingness – dens forhold til kommunikation;
  • Fikserede idéer og fikserede postulater – hvad de er, og hvordan auditering aflader dem;
  • theta-clear – dets praktiske definition og procedurer;
  • Opererende thetan – den første formel for OT og dens forhold til theta-clear;
  • Tredjedynamik – når man begynder at skabe orden på Førstedynamikken, er det også nødvendigt at skabe orden på Tredjedynamikken.

Her er så det ACC, hvor Ron tilvejebragte metoderne til, at en enkelt uddannet auditor kan auditere hundredvis eller endda tusindvis af præclears. Til at opnå det længe søgte mål er her teknologien og den administrative knowhow til helt bogstaveligt at frelse en global befolkning på milliarder og at gøre dem fri. For, som DavidHubbard ville skrive,

”HAS co-audit, der køres godt, er begyndt på projektet ’Clear Jorden’.”

« ACC-foredrag