Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Kongressen om menneskeåndens anatomi

Kongressen om menneskeåndens anatomi

Kongressen om menneskeåndens anatomi

Som kulminationen på fem års vedholdende fremskridt var Den stiftende Scientologi kirke netop blevet etableret i Washington, D.C. L. Ron Hubbard indkaldte nu scientologer til den første internationale kongres i USA’s hovedstad og lagde ud med foredraget Menneskets håb. Og titlen var mere end passende. For det, som han præsenterede for tilhørerne, var følgen af de forbedrede resultater med teknologien, og kun et eneste ord beskrev det præcist: mirakler. Selvom resultaterne var rent fysiske – døve børn, der pludselig kunne høre, lamme børn, der smed krykkerne og folk, der genvandt synet og smed brillerne – så blev det hele opnået udelukkende ved at henvende sig til thetanen. Uløseligt forbundet med resultaterne var et gennembrud, som forklarer elementerne i selv-determinisme, samt midlerne til at genvinde denne hos den enkelte. Denne opdagelse skulle vise sig at have kolossal betydning. Hubbard gennemgik ikke blot alle tidligere religioners historie, men han afslørede også, hvordan hver eneste af de drømme, de længtes efter, nu kunne gå i opfyldelse. Så her er den kongres, vi vil se tilbage på som en historisk milepæl: fremkomsten af Scientologi som verdens første praktiske religion.

Læs mere
køb
$200 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 15

Mere om Kongressen om menneskeåndens anatomi

En scientolog kan gøre en person rask, glad og give ham personlig udødelighed, simpelthen ved at henvende sig til den menneskelige ånd.

Det kunne siges, at vi med Scientologi er kommet ind i Den anden mirakelalder. — L. Ron Hubbard

Til baggrund for de ord, som blev skrevet i foråret 1955, lå et gennembrud, der altid vil være kendt som skelsættende for menneskeheden.

Det var grunden til, at L. Ron Hubbard indkaldte scientologer til Shoreham Hotel til den første internationale kongres nogensinde i Washington D.C. Den nyligt oprettede Founding Church of Scientology lå et par husblokke derfra, mens deltagerne kom så langt væk fra som Australien og Sydafrika. Dette vil sige, at scenen i sandhed var sat, da Hubbard 3. juni trådte op på den for at levere det nu legendariske åbningsforedrag: ”Menneskets håb”.

Og der var god grund til den titel. For, som han berettede, havde emnet allerede udviklet sig videre fra Dianetik og dens meget præcise og analytiske tilgang til sindets problemer, til det altomfattende emne Scientologi, og den direkte håndtering af ånden:

”Vi erkendte, at Mennesket grundlæggende set kun er en maskine, for så vidt angår dets krop; at Mennesket ellers var en åndelig enhed uden nogen begrænset overlevelse. Denne enhed havde en ubegrænset overlevelse.

Ser I, en af de grundlæggende ting i Dianetik var overlevelse: Tilværelsens grundlæggende princip er overlevelse. Men det er kun sandt for kroppen. En ånd kan ikke gøre andet end at overleve, hvad enten det er i himlen eller i helvede eller på Jorden.”

Dog var grunden til festlighederne, nyheder af langt større betydning. For da Scientologi kom frem, var emnet definitivt gået ind i religionens område. I denne henseende var de fremskridt i teknologien, som blev opnået pr. sommeren 1955, ikke mindre end enhver religions drøm gennem tiderne. Og det var ingen overdrivelse. For de seneste resultater, som Hubbard var i færd med at opnå, kunne ses – resultater, som kun kunne beskrives præcist med et enkelt ord: mirakler.

Vidnesbyrdet var flere hundrede case-historier i Hubbard Association of Scientologists arkiver i Phoenix: døve børn, som pludselig kunne høre; lamme børn, der smed deres krykker; blinde, der fik synet tilbage, og en tønde fyldt med briller, som folk havde skilt sig af med. Men mest forbløffende af alt var det faktum, at alle sådanne ”mirakelresultater” på ingen måde var afhængige af eller inkluderede nogen form for fysisk terapi. Faktisk kunne man nu ved udelukkende at kontakte thetanen løse alle afskygninger af menneskehedens sygdomme, aberrationer og skavanker.

Endvidere, gennem disse 15 foredrag og gruppeauditeringssessioner, afslørede han den opdagelse, som ikke bare havde gjort denne bedrift mulig, men hvordan den kunne anvendes af enhver scientolog. Her er så L. Ron Hubbards foredrag, der forklarede, hvad det betyder at frigøre den menneskelige ånd, hvilket dernæst satte kursen for al fremtidig undersøgelse i udviklingen af den teknologi, der byggede Broen til frihed, som vi har i dag.

Med hensyn til vigtigheden af, hvad de betød i den menneskelige eksistens’ større og storslåede drama var ikke mindre end disse udødelige ord af L. Ron Hubbard:

”Det er fantastisk, at i dag – i det tyvende århundrede – har tusindvis af års tro inden for området religion materialiseret sig som noget faktisk, der temmelig nemt kan blive bragt i anvendelse af det gennemsnitlige individ. Vi har langt om længe ført dette materiale ind i kategorien ”praktisk”. Det ældste materiale, som Mennesket besad – håb, ånden – er kommet til en kulmination som værende yderst praktisk.”

Vi er stolte over at præsentere Kongressen om menneskeåndens anatomi.

« Kongresforedrag