Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Rehabilitering af valgfrihed

Rehabilitering af valgfrihed

Rehabilitering af valgfrihed

Som et resultat af L. Ron Hubbards fortsatte forskning i de Seks Grundlæggende Processer kom Seks Niveauer af Auditering, der nåede ud til endnu flere cases på et endnu lavere niveau. Så afgørende var denne teknologi, at han besluttede sig for at gøre den tilgængelig for alle auditorer gennem et intensivt tre-dages kursus, han leverede. Først kom teknologien, der gør det muligt faktisk at starte en session, for som han advarede de studerende: ”Engang spurgte vi en dame i fem timer, hvad hun lavede, før hun endelig gav os et klart svar: ’Jeg bliver auditeret.’ Forud for dette lavede hun alt muligt andet.” Herfra stammer rudimenternes betydning – emnet for Niveau et. Så, efter at rudimenterne var kommet ind, gav Hubbard detaljerede instrukser om resten: Niveau to, Lokalisering og Ikke-vide-processer; Niveau tre, Beslutningsauditering; Niveau fire, Åbningsprocedure ved Duplikering; Niveau fem, Afhjælpning af Kommunikationsknaphed; og Niveau seks, Afhjælpning af Havingness samt Lokalisering af Pletter i Rum. Målet var at rehabilitere præclears evne til at træffe beslutninger og dermed sin valgfrihed. L. Ron Hubbard betragtede disse bånd som så vigtige, at han eksporterede dem til akademier over hele verden. Hans levering af dette professionelle kursus gav anledning til yderligere to i de kommende måneder.

Læs mere
køb
$125 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 6

Mere om Rehabilitering af valgfrihed

Med Seks niveauer af auditering introduceres en auditeringsmetode og en ny auditeringsatmosfære, der formulerer den holdning, som er udregnet til bedst at opretholde fortsatte stabile fremskridt i en case.” –  L. Ron Hubbard

Hr. Hubbards tilbagevenden til England sidst i 1955 var ikke kun et forvarsel om en intensiv periode med forskning og auditoruddannelse, den bekræftede og underbyggede London som en by med en unik status i Scientologis historie. For det var her, L. Ron Hubbard først havde defineret den menneskelige ånd som et udødeligt væsen, der besidder evner langt ud over noget, der tidligere var forudset, og således kom frem til de aksiomatiske sandheder, på hvilken al efterfølgende forskning og især hele Scientologi var grundlagt.

Faktisk afventede ikke bare scientologer, men også det brede publikum ivrigt hans første besøg i deres land i næsten tre år, og hans offentlige foredrag – leveret på Lindsey teatret, London – blev hurtigt udsolgte. Faktisk: Da Ron begyndte at tale, var der kun ståpladser, og der var flere der pressede sig sammen i midtergangene.

Men hr. Hubbards formål med at komme til England omfattede ikke bare hans hensigt om at konsolidere Scientologi organisationen for at give service til en hurtigtvoksende field, men at uddanne engelske auditorer til et højt kompetenceniveau. Derfor afholdt han det 4. avancerede instruktionskursus i London. For det var på det 4. London ACC, at L. Ron Hubbard udgav et centralt fremskridt fra hans videre forskning ind i de Seks Grundlæggende Processer – nærmere bestemt Seks Niveauer af Auditering. Centralt vil sige, angående hvad det betød for auditorer, for Seks Niveauer af Auditering nåede endnu flere cases og gik ned på et endnu lavere niveau:

”For vi gør det samme, som vi gør med de Seks Grundlæggende Trin, bortset fra at vi bare gør det meget bedre, det er det hele.

Så, vi har ikke ændret ret meget på tingene. Men vi prøver at forstå mere klart, og vi prøver at få cases til at gøre hurtigere fremskridt.”

Faktisk var denne teknologi så vital, at Hubbard besluttede at gøre den tilgængelig for alle auditorer – selv de, hvis tidsplaner ikke tillod dem at deltage i et seks-ugers ACC. Derfor afholdt han London Hubbard professionelt kursus, som han sammenkaldte den 8. november 1955 i London i organisationens nye hovedkvarter i Brunswick House. Disse auditorer ville modtage et intensivt studium i anvendelsen af Seks Niveauer af Auditering i løbet af de næste tre dage.

Men først ville Hubbard sikre sig, at auditorer faktisk auditerede. Så han instruerede dem i at finde en pc og at åbne en session. Selv om sagen virkede klar, var den det sandelig ikke:

”Hvordan finder vi en pc? Engang spurgte vi en dame i fem timer, hvad hun lavede, før hun endelig gav os et direkte svar: ’Jeg bliver auditeret.’

Indtil det tidspunkt lavede hun alt andet. Hun prøvede at gennemgå sin fortid, hun prøvede at finde ud af, hvorfor hendes mand gik fra hende. Hun prøvede at finde ud af dette, og hun gav disse fantastiske svar på, hvad hun lavede lige der i den stol. Hvad, hun lavede i stolen, var at blive auditeret, og det tog hende fem timer at finde ud af det.”

Derfor – Rudimenter, en grundlæggende udvikling som L. Ron Hubbard gjorde til emnet for kursets første foredrag. Så da Rudimenterne bestemt var inde, helligede han resten af foredragene til detaljeret instruktion om alle aspekterne i Seks Niveauer, og understregede altid målet med at rehabilitere præclears Valgfrihed og hans evne til at tage beslutninger.

  • Førstedynamikken – hvorfor den er det letteste indgangspunkt til de resterende dynamikker;
  • Restimulering – hvad mekanismen er, og hvordan den afhjælpes i Beslutningsauditering;
  • De fire tolerancer – hvad de er, og hvordan man ved at forøge en persons valgfrihed forøger hans tolerance;
  • Tanke – hver gang en person tænker en tanke, slår han huller i MEST;
  • Duplikering – ”Det må ikke ske igen” betyder ingen duplikering og derfor ingen kommunikation såvel som løsningen på dette i auditering;
  • Kommunikation – livets løn og den første fundamentale betragtning i et hvilket som helst spil;
  • Eksteriorisering – forholdet mellem det Sjette Niveau til Rute 1 i Skabelsen af menneskelige evner og hvordan det helt igennem er en proces for en eksterioriseret thetan;
  • ”Waterloo Station” – navngivet efter den berømte togstation i London, hvis konstant travle menneskemængde gjorde den til et ideelt område for den type objektive proces – og hvordan den er flad, når præclear er i stand til at ikke-vide efter behag.

Hubbard bekendtgjorde, at alt dette gjorde Seks Niveauer af Auditering ”så varm som en spansk pistol” og foredragene til Hubbard professionelt kursus til en ubetinget nødvendighed for auditorer. Faktisk var teknologien af en sådan almen vigtighed, at han eksporterede båndene til akademier over hele planeten, og afholdelsen af London Hubbard professionelt kursus gav anledning til to yderligere professionelle kursus-foredrag i de kommende måneder.

Og som bevis på det var navnet L.Ron Hubbard på bogstavelig talt alle briters læber, og det var på denne tid, at en berømt engelsk avis fremkom med en forespørgsel om et eksklusivt interview. Resultatet – en artikel der portrætterede Hubbard, som en nybygger og pioner, hvis barndomsår havde indeholdt samtaler med hellige mænd og mystikere i Østen, og hvis beretninger og lære repræsenterede ”en formidabel kombination”. Artiklen, der blev beskrevet af Hubbard selv som ”en meget lang og venlig historie”, informerede læserne om, at Scientologi ”viser jer evnen, det relevante materiale, indtjeningsevnen og potentialet for lykke som har været der hele tiden – ude af syne”.

Dog var det af meget større vigtighed, hvad L. Ron Hubbard opnåede angående at bevæbne engelske auditorer med dataene og færdighederne til at løse en hvilken som helst slags case og dermed i sidste ende at frigøre væsner. Og med hensyn til det blev alt, han gjorde i de måneder i England, kronet med succes. For som Ron skrev til redaktøren på Ability tidsskriftet i Washington D.C.:

”Vi gjorde alle disse mennesker til fine auditorer i et hug. Storbritannien er nu så meget rigere.”

« ACC-foredrag