Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

9. amerikanske ACC

9. amerikanske ACC

9. amerikanske ACC

”Det bliver et stort chok for dianetikeren at opdage, at selvom vi har den anden bog om Dianetik, så handler den udelukkende om eksteriorisering. Det bliver et stort chok. Men det vil i de fleste tilfælde være fordi de aldrig læste den første bog.” Da Ron talte om Dianetik 55! åbnede han det enestående ACC om kommunikation. Forskningen var startet med udgangspunkt i eksteriorisering (Scientologi 8-8008 og Philadelphia Doktoratkursus) og var fokuseret på, at alle auditorer opnåede dette mål med hver eneste case. Det første niveau var Intensiv Procedure, en systematisering af de processer, der fungerede bedst i auditorernes hænder, og som blev udgivet som Auditorens håndbog og siden i en udvidet udgave som Skabelsen af menneskelige evner. Og nu leverede Kommunikationsformlen et gennembrud, der banede vej for en endnu mere omfattende anvendelse og dermed midlerne til at forene Dianetik og Scientologi. Ron planlagde nu en kongres og indkaldte til det 9. amerikanske ACC for at lære auditorer at anvende Dianetik 55! til at skabe clears. Det 9. ACC står som den fuldendte redegørelse for kommunikation, og det beskæftigede sig indgående med hver eneste detalje angående emnet. Som kulmination på en æra med udvikling, der begyndte med det 1. ACC, er her et grundigt professionelt studium af det afgørende element, der kom til at styre al fremtidig auditering.

Læs mere
køb
$450 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 34

Mere om 9. amerikanske ACC

Dianetik 1955! er direkte helliget til skabelsen af en clear uden yderligere pjat. Og det er det, denne bog handler om. Og før I er færdige med denne Enhed, vil I få et eksemplar af denne bog. — L. Ron Hubbard

Det var den 6. december 1954. Stedet var Phoenix, Arizona. Og med disse ord begyndte Ron det, som skulle blive det ypperligste ACC vedrørende emnet kommunikation, dets anvendelse til eksteriorisering og skabelsen af clears.

Faktisk var det ikke bare endnu et Avanceret instruktionskursus, men det var kulminationen på en hel udviklingsperiode, der begyndte med det 1. ACC og nu omfattede den afgørende bestanddel, der kom til at styre al auditering i fremtiden. Rons forskningsspor var påbegyndt ud fra synspunktet af eksteriorisering (Scientologi 8-8008 og Philadelphia Doktoratkursus) og havde været orienteret i retning af to bestemte mål:

  • Opnåelsen af eksteriorisering og at overvinde forhindringerne for at opnå dette for hvert eneste væsen.
  • Ikke alene udviklingen af processerne til det formål, men – endnu vigtigere – processer, som andre auditorer ud over Ron kunne anvende succesfuldt.

Og det var et væsentligt punkt. For Ron havde i lang tid bemærket, at det, han kunne opnå i auditering, ikke nødvendigvis var det samme, som andre auditorer var i stand til at opnå. Om de burde have været i stand til at opnå de samme resultater, betød ikke så meget for Ron. Planetarisk clearing krævede mere end én auditor. Og derfor var hans efterforskning lige så intensiv og vigtig, hvad angik at uddanne auditorer og udvikle processer, som de kunne anvende, som selve forskningen i Menneskets beingness og evner.

Det første plateau var blevet nået med det 7. avancerede instruktionskursus og kodificeringen af alle disse processer, som han nu havde fundet, var brugbare i hænderne på andre auditorer. Ron udstedte først disse materialer som Intensiv Procedure og derefter som Auditorens håndbog, og derefter udvidede han indholdet til den fuldstændigt detaljerede Skabelsen af menneskelige evner. Som en ledsager til denne bog håndplukkede Ron derefter specifikke foredrag fra de avancerede instruktionskurser, som stemte overens med et studium af bogen. Da han senere udstedte dem som Foredrag til Det professionelle kursus (og senere under den sammenfattende titel Phoenix-foredragene), havde han nu det pensum, som udgjorde den grundlæggende professionelle auditoruddannelse.

For at sørge for dets disseminering og anvendelse afholdt og overvågede Ron derefter det 8. avancerede instruktionskursus, der omfattede et komplet studium af Skabelsen af menneskelige evner, Phoenix-foredragene samt yderligere foredrag, som punkt for punkt og detaljeret beskrev anvendelsen af hver eneste teknik og fremgangsmåde.

Dog var Rons arbejde ikke færdigt. For mens han havde kodificeret den rute, som var Scientologi, havde han også bindeleddet til en endnu større anvendelse for hver eneste case lige fra den nederste bund til den øverste top. Mere præcist: mens dette mål kunne opsummeres i et eneste ord – eksteriorisering – var et andet ord den eneste vigtige faktor i dets opnåelse: Kommunikation.

Så det var derfor, at Ron samtidig havde skrevet en anden bog, mens han ledede det 8. avancerede instruktionskursus. Hvad det angår, så havde selve dens titel stor betydning. For udviklingen af emnet fra Dianetik til Scientologi de to foregående år (1952 til 1954) havde udelukkende drejet sig om det sidstnævnte emne. Men med gennembruddet inden for kommunikation havde han nu det afgørende bindeled til at forene begge emner – Dianetik og Scientologi – til et samlet hele. Og deri lå indholdet af milepælen Dianetik 55!

Der blev planlagt en kongres til en bred bekendtgørelse af disse opdagelser, og invitationer blev sendt ud verden over til både dianetikere og scientologer. I mellemtiden og som en forberedelse til dette sammenkaldte Ron omgående det 9. ACC for at uddanne professionelle auditorer i færdighederne og processerne i den kommende Dianetik 55!, som nu var på vej gennem trykpressen.

Her er så det 9. amerikanske avancerede instruktionskursus – et dybtgående professionelt studium af Dianetik 55! Og i løbet af 34 foredrag uddyber og demonstrerer Ron de underliggende teorier, formler og processer med eftertryk på auditorers anvendelse.

Her fortæller Ron også i detaljer om mekanismerne i kommunikation, den komplette kommunikationsformel og dens brug som en proces i Kommunikations-auditering.

Endelig instruerer Ron her i de Seks Grundlæggende Processer – lige fra deres beskaffenhed (hentet fra Dianetiks og Scientologis definitioner og aksiomer) til auditeringsdemonstrationer af hver af dem: Tovejskommunikation, Elementær Straightwire, Åbningsprocedure 8-C, Åbningsprocedure ved Duplikering, Afhjælpning af Havingness og Lokalisering af Pletter i Rum.

Det og så meget mere, inklusive:

  • Tre komplette foredrag, der indeholder en ordliste over udtryk – ikke alene definitionerne, men deres baggrund og teori samt auditering og øvelser i deres anvendelse;
  • Vigtigheden af sprog, dets aberrerende virkning på præclears, og hvordan ord faktisk er et spil;
  • Definitionen af Aksiomerne, som ”betragtninger, man er blevet enige om”, og en dybtgående gennemgang af lovene om betragtning og deres anvendelse i kommunikation og en thetans evner;
  • Perfekt Duplikeringsauditering inklusive øvelser til de studerende i, hvordan man laver en perfekt duplikering og dermed selve anvendelsen af Aksiomerne, og hvordan man ”As-iser”.

Som følge af den tekniske udviklings stabile plateau, leverede Ron ikke flere avancerede instruktionskurser i tolv måneder. For nu var tiden inde til at sætte disse skelsættende opdagelser i anvendelse. Og da han næste gang mødtes med de auditorstuderende, var det i sandhed noget nyt. For som et bevis på hvor hans forskningsspor og udvikling havde ført ham hen, havde han nu oprettet Founding Church of Scientology i Washington D.C.

« ACC-foredrag