Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Postulater og levende kommunikation

Postulater og levende kommunikation

Postulater og levende kommunikation

Da den faktor, der var vigtig for vellykket auditering, nu var grundigt beskrevet i Dianetik 55! og til fulde blev undervist i på det 9. amerikanske ACC, var emnet kommunikation tilsyneladende blevet fravristet alle sine hemmeligheder. Det var dog ikke tilfældet. Og i hans første foredrag til auditorer på et nyt kursus i Hubbard Professional College afslørede L. Ron Hubbard et helt nyt datum: ”Kommunikation opløser masse, så kommunikation og postulater kan afstedkomme forandring.” Det var intet mindre end opdagelsen af det ene aksiom, som gør auditering mulig – Aksiom 51. Denne foredragsrække indeholder ikke blot den første formulering af hr. Hubbards klassiske definition på kommunikation som ”den universelle løsning,” men også baggrunden for og teknikkerne, der skulle til for at kunne anvende Aksiom 51 inden for alt, hvad der hedder auditering. Her er alle foredragene om Seks Grundlæggende Processer, Ejerskabs-auditering, Toneskalaen samt anvendelsen af kommunikation på servicefaksimilet og komputationen om ”den eneste”. Et nyt kapitel var begyndt. Da rygtet spredtes mangedobledes efterspørgslen efter uddannelse og auditering, HASI Phoenix flyttede ind i større lokaler, og L. Ron Hubbard lagde planer om at føre Scientologi ind i fremtiden med et nyt kontor i Washington, D.C. – et kontor der snart ville blive til Founding Church of Scientology.

Læs mere
køb
$150 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 9

Mere om Postulater og levende kommunikation

Vi har vendt endnu et blad i Dianetiks og Scientologis historie med den meget krystalklare konstatering af, at løsningen for MEST, som vi har søgt efter – der er brugbar og fungerer på et hvilket som helst case-niveau, hvormed enhver kommunikation i det hele taget kan opnås – er kommunikation.” –  L. Ron Hubbard

Med udgivelsen af Dianetik 55!havde L. Ron Hubbard kodificeret den ene faktor, der er vital for succes med auditering – kommunikation. Dianetik 55! repræsenterede et historisk gennembrud, der var blevet udførligt undervist i på det 9. amerikanske avancerede instruktionskursus, og det var udgivet offentligt på Foreningskongressen i december 1954. For ved at identificere hver bestanddel af kommunikation og demonstrere deres anvendelse til at forøge et væsens evne og bevidsthed, havde han gjort noget, som vismænd og filosoffer gennem tiderne kun havde drømt om.

Det kunne have været antaget, at hr. Hubbards forskning nu havde givet alt, der var at vide om emnet, men det var dog ikke tilfældet. For den 14. marts 1955, under hans første foredrag til auditorer der var indskrevne på et nyt kursus ved Hubbard Professional College, afslørede han et datum af en sådan rækkevidde og kraft, at det rakte ud over det fysiske univers og ind i selve livets kerne:

”Energi opløses med kommunikation.

Og det giver os – og jeg ønsker at fortælle jer om det – Aksiom 51.

Det var nødvendigt for mig at tale til jer. Jeg vil ikke give jer en udtalelse om Aksiom 51 på den måde, den er i den nuværende udgave af Skabelsen af menneskelige evner. Jeg fik det sneget ind, lige før den gik i trykken. Så det vil være i den amerikanske udgave. Men det har at gøre med dette – har bare at gøre med dette – kommunikation opløser masse, så kommunikation og postulater kan afstedkomme forandring.”

Med bare ti ord havde L. Ron Hubbard bekendtgjort et auditeringsgennembrud, hvis forgreninger kom til at omfatte alt det, der fulgte efter i Dianetik og Scientologi. For det var på dette kursus, der blev leveret til uddannede auditorer og medarbejderne på Hubbard Association of Scientologists International, Phoenix, at Hubbard først udtalte sin klassiske definition på kommunikation som ”midlet, der løser alt”.

Men ved at fortsætte med ikke at efterlade noget uforsøgt for at sikre, at auditorer fuldt ud forstod, hvordan man anvender Aksiom 51 i en session, instruerede han dem i en række teknikker inklusive:

  • Tovejskommunikation – dens vitale rolle i de kreative kunstarter;
  • Betydningsfuldhed – hvordan man får præclear til at anbringe betydning i liv, ting, genstande, rum, mennesker og tanker;
  • Thinkingness – auditering er egentlig den enkle opgave at lære nogens tanker at blive, hvor de er eller at komme ud;
  • ”Ener”-beregningen – hvad det er, hvordan det skaber aberration og dens løsning;
  • Ejerskab – forkert ejerskab skaber en vedholdenhed af faksimiler, så ved at fastslå ejerskabet af billeder kan der skabes en MEST-clear;
  • Billeder – hvordan en thetan simpelthen ikke kunne komme ind i problemer i dette univers, før han begyndte af skabe billeder.

Da emnet kommunikation og dets vigtige rolle i session nu var helt udviklet og i brug, blev auditering aldrig virkelig det samme igen.

Derfor og parallelt med L. Ron Hubbards bekendtgørelse af sine nye opdagelser, sprang den mundtlige omtale som løbeild hen over USA. Ikke nok med at HASI Phoenix snart blev etableret i det nye og udvidede hovedkvarter på North 3rd Street 1017 – hvor Hubbard holdt foredrag for professionelle kursusstuderende i dets imponerende auditorium – men efterhånden som efterspørgslen efter Scientologi voksede hurtigt på Østkysten, lagde han planer om at føre Scientologi langt ind i fremtiden med et nyetableret kontor i Washington D.C. Det kontor skulle snart blive til Founding Church of Scientology.

« ACC-foredrag