Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Årsag-afstand-effekt

Årsag-afstand-effekt

Årsag-afstand-effekt

For at uddanne masser af auditorer havde L. Ron Hubbard åbnet et Hubbard Professional College, der nu leverede sit første professionelle kursus. Og da han gik op på podiet for at holde det første foredrag, var der en livlig atmosfære blandt publikum, og folk var fulde af forventning. Hubbard gik lige til sagen og fortalte om en forbløffende opdagelse, han havde gjort: En manglende evne til at genkalde skyldes knaphed på fortid. Heraf kom det forbløffende datum: Ingen har i de seneste 100.000 år været i stand til bevidst at huske noget som helst på tidssporet. Løsningen lå i Straightwire, hvor auditoren genvinder præclearens evne til at være årsag. Her beskrives den væsentlige rolle, som Straightwire spiller, i de seks mest grundlæggende processer i Scientologi: Tovejskommunikation, Elementær Straightwire, Åbningsprocedure 8-C, Åbningsprocedure ved Duplikering, Afhjælpning af Havingness og Lokalisering af Pletter i Rum. Da L. Ron Hubbard krævede, at de studerende anvendte materialerne, begav auditorer sig ud for at give Scientologiens mirakler til menneskene i Phoenix, og snart begyndte der også at ske masser af mirakler. Men de største mirakler skete med auditorerne. For som Hubbard erklærede, da han indviede uddannelsesskolen: ”Den auditor, der hele tiden har succes med sine cases, opnår bedre evner og helbred end den bedste præclear, han praktiserer på. Og det er et faktum i auditering.”

Læs mere
køb
$125 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 12

Mere om Årsag-afstand-effekt

Det eneste, der tidligere har hæmmet nogle auditorer i at give stor hjælp til menneskeheden, har været uddannelsesfaktoren. For når det først er solidt demonstreret for ham selv, at han gennem sin færdighed i auditering kan ændre præclears’ tilstand til det bedre efter ønske, bliver problemet med auditorens egen case også løst. –  L. Ron Hubbard

Det var efteråret 1954. Det internationale hovedkvarter for Scientologi i Phoenix, Arizona, vrimlede med aktivitet. I løbet af nogle få måneder havde L. Ron Hubbard leveret det 8. amerikanske avancerede instruktionskursus, iværksat en række ugentlige offentlige foredrag og gruppeauditeringssessioner samt stiftet en ny Hubbard Dianetics Research Foundation. Og som om det ikke var nok, skrev han sideløbende de sidste kapitler i en ny bog, Dianetik 55!

Dog havde Hubbard forskning i løbet af det sidste år frem for alt været rettet mod auditorer – nærmere bestemt uddannelsen af auditorer. Til det formål havde han åbnet et Hubbard Professional College i Phoenix, som nu leverede dets første professionelle kursus, beregnet på at give de studerende en fuld forståelse og beherskelse af de seks mest grundlæggende processer i Scientologi.

Det blev kaldt Phoenix Certificeringskursus. Kurset kørte seks dage om ugen og inkluderede demonstrationer fra instruktører og co-auditering mellem studerende. Derfor var den fremherskende stemning spænding og forventning, da L. Ron Hubbard den 16. november 1954 trådte op på podiet for at levere det første foredrag.

Snart var de studerende helt opslugte, for Hubbard spildte ikke tiden, da han formidlede en forbløffende ny opdagelse. En manglende evne til at genkalde er forårsaget af mangel på fortid.

Således får vi det forbavsende datum: Ingen i de sidste 100.000 år har været i stand til bevidst at huske hvad som helst på tidssporet.

Løsningen lå i Straightwire.For Straightwire, forklarede han, er ikke bare et forsøg på at få nogen til at huske:

”I bør erkende, at Elementær Straightwire ikke betyder at huske faktiske hændelser. Det er nok et chok for jer.

Straightwire blev kaldt ’Straightwire’, fordi auditoren trækker en lige linje mellem Årsag og Effekt.”

For som han forklarede, får auditoren præclear til at genvinde sin evne til at være Årsag.

Det var et afgørende datum. Og Hubbard fortsatte ikke bare med detaljeret at beskrive den væsentlige rolle, som Straightwire spillede for Seks Grundlæggende Processer, men også de fundamentale fremskridt i auditeringsteknikker:

  • Tovejskommunikation – en grundlæggende del af hvert trin i en proces en auditor udfører, og hvordan man opretholder den under alle omstændigheder;
  • Kommunikationsformlen – hvordan Straightwire forholder sig til Afstand-delen af kommunikationscyklussen;
  • Kommunikation med en gruppe – hvordan man anbringer ankerpunkter at henvende sig til og derved kommer i kommunikation med en gruppe;
  • Åbningsprocedure 8-C – den løser op for banken ved at lokalisere ”hvornår” og ”hvor” for nutid;
  • Åbningsprocedure ved Duplikering – hvordan den sprænger den betragtning, at det ”må ikke ske igen”;
  • Afhjælpning af Havingness – dens underliggende teori og mekanikker i forhold til Vide til Mysterium-skalaen;
  • Lokalisering af Pletter i Rum – hvordan den får præclear bedre i stand til at lokalisere ting og forøger hans evne.

Desuden, som et led i alt han lærte disse auditorer, forlangte Hubbard deres anvendelse af den viden og de færdigheder, som de nu havde opnået. Til det formål begyndte de at besøge hospitaler, fængsler og folks hjem som præster for at bringe Scientologis mirakler til lokalsamfundet. Det blev kaldt ”Operation Phoenix”, og der var snart mirakler i overflod – fra en kvinde, der havde været opgivet af lægerne, som kom sig efter en alvorlig blødning, til et fireårs barn der skulle opereres for at ordne en visnet arm, som efter fem timers auditering havde kommet sig i en sådan grad, at operationen blev annulleret.

Men på trods af de forbløffende resultater disse auditorer frembragte hos andre, havde det større mirakel at gøre med den virkning det havde på dem selv.For som L. Ron Hubbard havde meddelt ved indvielsen af uddannelsesskolen:

”Auditoren af i dag kan være tryg, hvad angår hans egen case. For vi har opdaget, at for at være rask er det en kendsgerning, der kan demonstreres, at man må være i stand til at gøre andre raske. Det er ikke nok bare selv at være rask og glad. Forvirringerne og ophidselserne i livet er sådan, at de hæmmer enhvers case. Den auditor, der hele tiden har succes med sine cases, opnår bedre evne og helbred, end den bedste præclear, han praktiserer på. Og det er et faktum i auditering.”

Her er så, hvad der udgør en milepæl på vejen mod større auditorsikkerhed.

« ACC-foredrag