Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Anvendelse af Spilteori

Anvendelse af Spilteori

Anvendelse af Spilteori

Da det kom frem, at bestanddelene i spil var grundlæggende for auditering, afholdt L. Ron Hubbard et meget specielt professionelt kursus. Selvom han havde redegjort for teorien om spil og dens anvendelse i foredragene Afhjælpning af havingness – Hvorfor spil, påtog han sig nu at instruere de studerende i den nøjagtige anvendelse af spil-teori i auditering. Her findes de tre faktorer, der ligger til grund for fænomenet ”at sidde fast i et win.” Og det er også her, man kan finde hans indgående forklaring på, at en ikke-spil tilstand kan findes. Med henblik på anvendelse af specifikke processer blev tre foredrag helliget Seks Niveauer af Auditering. Denne foredragsrække samlede mange af de fremskridt, der udgør substansen i Scientologi: Tankens grundbegreber og indeholder teknologi, der er så vigtigt, at den siden kom til at udgøre en central bestanddel af standard auditering. Og som en endelig sammenfatning af, hvad det indebar, var det intet mindre end midlet til at genoprette en persons kontrol med sin egen skæbne. For som Hubbard fortalte auditorer: ”I er eksperterne i bevidsthed. Og I bruger den bevidsthed til at gøre ham bevidst om barrierer og bevidst om frihed. Og hvis I gør det perfekt, vil I vinde. Og det er auditeringsspillet.”

Læs mere
køb
$125 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 9

Mere om Anvendelse af Spilteori

I forsøger ikke at finde noget galt for at rette op på det hos præclear. I forsøger snarere at finde ud af, hvordan I kan forbedre ham. Se, I behøver faktisk ikke engang at lede efter en barriere, der prøver at forhindre ham i at blive bedre, for der er visse ting, han burde være i stand til at gøre. Og derfor er vi ikke særligt interesserede i, hvorfor han ikke kan gøre dem, men vi er interesserede i, at han gør dem. –  L. Ron Hubbard

I februar 1956 havde Hubbard været i London i fem måneder. Hans formål var ikke bare at konsolidere organisationsstrukturen i Scientologi i Storbritannien, men at opdatere auditorer på de tekniske fremskridt fra de foregående to år, mens han samtidig udviklede, hvordan man kunne disseminere for at åbne sluserne. Og den respons, det skabte, var på alle måder en succes uden fortilfælde.

På organisationsfronten var Hubbard Association of Scientologists International vokset fra sine daværende lokaler og flyttede for at få mere plads i Brunswick House på det travle Palace Gardens Terrace. Samtidig kom der gang i disseminering, både hvad angik offentlighedens kendskab til Scientologi og dens anvendelse i samfundet. For mens L. Ron Hubbard personligt leverede en række berømte offentlige foredrag på New Lindsey Theatre – hvor der var flere tilhørere, end der var siddepladser – havde han også fået landsdækkende anerkendelse i aviser, der portrætterede ham som ”pioner” i ”sindets uudforskede områder og derudover”. Hvad angår, hvor omfattende hans dissemineringsanstrengelser egentlig var – var et typisk eksempel en ærkebiskop, der nu også var studerede på det professionelle kursus, som kørte den næstsidste liste i Selvanalyse på menigheden i Ancient Catholic Church of the Good Shepherd i Chelsea.

Men hvad, der var endnu mere bemærkelsesværdigt og af største vigtighed for ham, var den række uovertrufne tekniske udviklinger, der var blevet gjort i løbet af disse få måneder. I oktober 1955 var Hubbard nemlig begyndt at holde det 4. avancerede instruktionskursus (ACC) i London, hvor han holdt foredrag for auditorer om gennembrud, der var fundamentale for alle cases og uddannede dem i et arsenal af nye procedurer. Så mens dette ACC stadig kørte på fuld kraft, påbegyndte han en serie regelmæssige foredrag – auditormødet i London. Der var en faktor, der kom op som det, der holder sammen på det hele i auditering, nu hvor ACC-dimittender anvendte den nyeste teknologi på et bredt spektrum af præclears, kombineret med L. Ron Hubbards overvågning af instruktionen givet til disse London-auditorer: Spil.

Denne faktor var faktisk så vigtig, at Hubbard påbegyndte leveringen af et meget specielt professionelt kursus. For mens han havde beskrevet teorien i spil og dens anvendelse i foredrag fra auditormødet i London, påtog han sig nu at instruere studerende i den præcise kodificering og anvendelse af Spilteori i auditering. Det var teknologi, der var så overordnet for al auditering, at det kulminerede i milepælen Scientologi: Tankens grundbegreber.

Livet er et spil. Hvad der var langt vigtigere, og som Hubbard indprentede hos disse studerende, var vigtigheden af en betragtning vedrørende auditering, en som praktisk taget lå til grund for hele sporet – et menneske skal have en begrænsning for at have frihed.

”I siger: ’Jeg ønsker at gøre denne præclear fri. Hvordan gør I ham fri? Giv ham i det mindste en barriere.

Han skal have noget at være fri fra. Hvis han ikke er nogen steder, eksisterer hans frihed ikke. Han er i en meget dårlig tilstand, hvis han ikke har nogen begrænsninger eller barrierer. Og det er bevist ved den kendsgerning, at bare ved at genoprette folks barrierer bringer vi dem op i intelligens, op i evne, op i lykke og giver dem et spil.”

Så her var anvendelsen af Spil-auditering med en række relaterede data og anvendelsesmuligheder:

  • Energi – ved at gnide tanker mod noget energi kan en thetan forårsage, at den forsvinder;
  • Valgfrihed – dens forhold til havingness;
  • Barrierer – en havingness, der er et problem, som man ønsker at blive fri fra;
  • Not-knowingness – hvordan det er en af barriererne og begrænsningerne i et spil;
  • Mock-ups – hvordan en persons vægt blev forøget fra 100 til 115 kilo under forskning som et resultat af mock-ups han skubbede ind i sin krop;
  • Handlingscyklussen – dens forhold til frihed, havingness og problemer;
  • Seks Niveauer af Auditering – deres udvikling og anvendelse i Spil-auditering;
  • Forvirring – hvordan man afhjælper den ved at introducere et stabilt datum;
  • Evaluering – definitionen på evaluering er at forsøge at påtvinge præclear auditorens realitet, som ikke er præclears realitet.

Med den succesfulde færdiggørelse af dette professionelle kursus havde L. Ron Hubbard udgivet en så afgørende teknologi, at den berørte alle efterfølgende udviklinger og tog sin plads som en central del af standardauditering. Og som et afsluttende resumé af, hvad det repræsenterede, var det ikke mindre end metoden til at genoprette væsners kontrol over deres egen skæbne.

”I er auditorer. I håndterer en persons thinkingness og livingness, og således kan I ændre hans sind. Og disse ting er teoretisk set sande, men de fungerer ikke i det fysiske univers, når der dramatiseres og handles. Ligesom en person kan fortsætte i en evighed med at dramatisere et vrede-engram uden at det bliver slidt op, således kan han fortsætte i en evighed med at leve i dette univers uden nogensinde at blive tilstrækkeligt bevidst om det til at pløje sig igennem i nogen anden retning, kan I se det? Så han kunne fortsætte i en evighed på et uvidende grundlag.

I er eksperter i bevidsthed. Og I bruger den bevidsthed til at gøre ham bevidst om barrierer og bevidst om frihed. Og hvis I gør det perfekt, vil I vinde. Og det er auditeringsspillet.”

« ACC-foredrag