Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Spil kongres

Spil kongres

Spil kongres

Hvad er livet? Fra de helligste templer til dagligdagens gader er det et spørgsmål, der længe har været stillet, men aldrig besvaret. I denne kongres afklarer L. Ron Hubbard et spørgsmål på overraskende vis – det stammer alt sammen fra hans banebrydende forskning i et emne, der ved første øjekast ser bedragerisk irrelevant ud, men som faktisk omfatter hele tilværelsen – livet er et spil! For til trods for al den modgang livet somme tider byder på, er grunden til livet og grunden til spil den samme.Og hvad enten det drejer sig om håndbold, golf eller skak, så opdager vi, at når vi går i gang med at studere spillets grundelementer, så er det tilværelsens grundelementer, vi kommer i besiddelse af. Her er bestanddelene: ”frihed, barrierer” og” formål,” og de nøjagtige faktorer, som er bestemmende for, om man har en ”spil-tilstand” eller en ”ikke-spil-tilstand” Han forklarer desuden i detaljer om de fire typer af spil – herunder dem, som en person ikke ved, at han spiller – grundlaget for al aberration. I foredrag efter foredrag fremlægger Hubbard anvendelsen af spil-principperne på alle livets områder – fra enkeltpersoner, grupper og samfund til afsløringen af, hvorfor en thetan elsker problemer, og dermed får vi indfaldsvinklen i auditering ikke kun til at forbedre ens evne til at spille spillet, men også til at opnå selve sandheden. Disse opdagelser var så skelsættende, at de var selve kernen i alt det, som L. Ron Hubbard i øvrigt fremlagde på denne kongres: Scientologi: Tankens grundbegreber – en bog, han fremover kaldte: ”Bog Et for Scientologi”.

Læs mere
køb
$175 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 13

Mere om Spil kongres

Der kunne være tusindvis af grunde til, at livet leves. Der kunne være tusind mønstre, ud fra hvilke livet konstant omstruktureres. Men det, der giver os det bedste resultat, det, der kan klare prøven er Spilteorien. Og ingen af de andre gør det. –  L. Ron Hubbard

Hvad er livet? Et simpelt spørgsmål. Ikke desto mindre talte L. Ron Hubbard i 1956 igennem sin utrættelige forskning om, at han havde fyldt side efter side med mulige svar ... indtil han havde nedskrevet omkring 500 potentielle mønstre for livet. Og kun et, det mindst tænkelige af alle, viste sig at være rigtigt. Derfor er konklusionen – vildledende idet den syntes irrelevant, men dog overraskende eftersom den prægede alt: Livet er et spil.

Og idet nyhederne spredte sig ud over Scientologi verdenen med et løfte om endnu mere, var det ikke nogen overraskelse, da Spil-kongressen tiltrak den største samling af scientologer til dato. Den begyndte på en lang weekend den 31. august 1956. Skønt Shoreham Hotel i Washington D.C. før havde været vidne til store Scientologi kongresser, var denne anderledes – den krævede den store og rigt udsmykkede balsal for at få plads til de mere end 400 deltagere. Og det inkluderede ikke de næsten to meter høje ”mor og far”-dukker, som Ron brugte til at demonstrere gruppeauditering mellem hans første beskrivelse og analyse af spil.

Snart tog elementerne og reglerne for dette spil form: frihed, barrierer, formål – gælder for ethvert spil. De betingelser, der definerer et ”spil”, er blandt dem: identitet, modstandere, bevægelse og emotion; de, der definerer et ”ikke-spil”, omfatter: løsninger, afklarethed og ingen-bevægelse; elementerne i ”kontrol” – start, ændring og stop; den rolle som en person spiller i et spil – selv-determinisme eller pan-determinisme; og selv den faktor bevidst eller ubevidst at spille et spil.

Men uanset hvad, hvor og hvordan man spiller, var de grundlæggende regler altid de samme, og de forklarede formen af selve livet.

Og deri ligger essensen af, hvad L. Ron Hubbard ellers skulle præsentere: Den første udgave af Scientologi: Tankens grundbegreber, den bog som han derefter altid henviste til som ”Bog Et i Scientologi”.

Her er så de skelsættende foredrag om det, der ligger til grund for, at enhver tidligere søgen efter svar slog fejl, opdagelsen af hvorfor thetaner elsker problemer og dernæst en helt ny måde at gribe auditering an på, ikke kun for at forbedre ens evne til at spille spillet, men for at opnå selve sandheden.

« Kongresforedrag