Udgiver af L. Ron Hubbard, New York Times og international bestseller-forfatter

Afhjælpning af havingness

Afhjælpning af havingness

Afhjælpning af havingness

Efter at have afsluttet 4. ACC i London og kurset om Rehabilitering af valgfrihed for professionelle, holdt L. Ron Hubbard næsten ingen pause i sit program, hvor han arbejdede med at forbedre auditor-færdigheder. Den næste fase var praktisk uddannelse i de nyeste processer, og samtidig sendte han auditorer ud i området for at skærpe deres kompetence. De blev kendt som foredragene ved auditormødet i London, og det var her, han udviklede de mest grundlæggende processer, der senere blev beskrevet i bogen Scientologi: Tankens grundbegreber, processer som kunne anvendes til at påbegynde cyklussen med clearing i et hvilket som helst område. De omfatter alt fra tovejskommunikation – især den bredest anvendelige teknik til cases der er langt nede – og til et helt foredrag om at matche auditering med toneniveauet. Her finder man også en definition på havingness, der er baseret på postulater, forholdet mellem havingness og cognitions såvel som forskellen mellem reparation af og afhjælpning af havingness. Mens Hubbard forsatte mod endnu bredere forståelse, definerede han auditering som et middel til at forbedre evnen til at spille et spil. Hertil kommer, at han for at give auditorer endnu flere redskaber, fremlagde sin knowhow om disseminering, idet han underviste i tre afprøvede metoder til at skaffe nye præclears. Her er så de grundlæggende og magtfulde sandheder om, hvordan man kan øge en persons evne til at skabe den glæde, et virkeligt spil giver.

Læs mere
køb
$200 USD
Gratis forsendelse For øjeblikket berettiget til gratis forsendelse.
På lager Forsendelse inden for 24 timer
Format: CD
Foredrag: 17

Mere om Afhjælpning af havingness

Måden at være fri i dette liv er at være i stand til at have eller ikke have dette liv efter behag. At være i stand til at have eller ikke have kroppe, rum, omgivelser, planter, mock-ups, hvad som helst. Kan I se det?

Når I først kan have alle disse ting eller ikke have dem, efter jeres eget forgodtbefindende, vil I blive fri, og sådan vil jeres præclear blive fri. Og det er en grundlæggende vej til clear. –  L. Ron Hubbard

Ved begyndelsen af december 1955, havde L. Ron Hubbard lige afsluttet afholdelsen af det 4. avancerede instruktionskursus i London, Rehabilitering af valgfrihed Professionelt kursus og Foredragene fra Lindsey teatret. På trods af det intensive program holdt han ikke et øjebliks pause. For med Scientologi, der fortsatte med at vokse hurtigt – nu aktivt på fire kontinenter og i tretten større lande – var behovet for kyndige auditorer altoverskyggende. Med London som hovedstaden for det britiske statssamfund og ansvarlig for 25 procent af verdens befolkning, udgjorde byen et vigtigt udgangspunkt for at forøge hastigheden af den ekspansion. Derfor fortsatte Hubbard med at arbejde sig fremad med sit program til at forøge auditorkompetencen med start den 1. december, hvor han indledte en række ugentlige aftenforedrag med det formål at holde auditorer ajour med undervisning i de seneste processer og deres brug: Auditormøde i London.

Selv om rammerne kunne forekomme mindre strukturerede end på et Avanceret instruktionskursus, så var materialerne øjeblikkeligt relevante, ikke bare til en session, men i livet. For det, L. Ron Hubbard formidlede, var rene guldklumper af teknisk anvendelse til at tage med og bruge: Hvordan tovejskommunikation etableres med en hvilken som helst case, forskellen mellem tovejskommunikation og at tillade præclear bare at snakke, endda det at hilse på præclears, når de ankommer og dets betydning for en vellykket session – og alt dette fra det allerførste foredrag.

Faktisk underviste Hubbard i grundlæggende ting af en sådan vigtighed, at hans forskning ville kulminere i milepælen Scientologi: Tankens grundbegreber, ”Bog Et” i Scientologi. Her er udviklingen af de mest grundlæggende processer, der findes i den bog – processer til at påbegynde cyklussen med at cleare en hvilken som helst zone. Fra Afhjælpning af Havingness til eksteriorisering ved Adskilthed og selvfølgelig de altoverskyggende elementer af Spil:

”Eksteriorisering kontra havingness. En person kan være lige så duelig, som han er i stand til at forlade et spil og komme tilbage til det, i øvrigt, og det er en eksteriorisering.

Og han er lige så meget i stand til at spille et spil, som han er sikker på, at der er barrierer hvorimellem spillet spilles.”

Hubbard underviste auditorer i det underliggende grundlag for og anvendelsen af havingness, inklusive:

  • ARC – der virker som et fundament under niveauet auditering, og hvordan forhøjet ARC hos præclear forhøjer hans bevidsthed;
  • Skabelse – dens betydning for aberration, og hvordan dens genetablering forårsager en svækkelse af tilværelsens vanskeligheder og forstyrrelser;
  • Cognition – hvad det er, og forskellen mellem at have forståelse om noget i modsætning til knowingness om det;
  • ”Se på mig. Hvem er jeg?” – historien bag processen;
  • Forkølelser – hvordan man kommer af med en;
  • Søvn – dens oprindelse og hvad den betyder for en thetan;
  • Postulater og beslutninger – hvordan de er overordnet til valgfrihed;
  • Toneskalaen – dens brug til at åbne cases i auditering, og hvordan en auditor tilpasser auditering til toneniveauet;
  • Not-knowingness – hvordan det er en af barriererne og begrænsningerne i et spil;
  • Ikke-spiltilstand – hvad det er, hvordan den opstår, når man vinder eller taber fuldstændigt og dens udryddelse ved hjælp af auditering.

Hvilket alt sammen betyder: Målet for auditering er hen imod evnen til at spille et bedre spil – spillet kaldet livet. Og som han beskrev det, det er der, hvor præclear er på vej hen.

Til trods for alt det Hubbard lærte disse auditorer, vidste han, at for virkelig at lykkes med at udvide deres områder og Scientologi fielden, havde de desuden brug for knowhow om disseminering. Derfor underviste han dem i tre afprøvede metoder til disseminering og til at skaffe nye præclears. Med hensyn til at bygge et Scientologi netværk ved dannelse af grupper, gjorde L. Ron Hubbard det imidlertid klart, at han forventede et spil stort nok til at påbegynde clearingen af en planet:

”En auditor, der har en gruppe, der er mindre end 30 eller 40, burde sandelig tænke noget i retningen af ’Hold da op, der er godt nok mangel på mennesker her’. Og hvis en auditor har omkring 1.500 i sin gruppe, ville jeg være temmelig tilfreds. Jeg ville sige: ’Tja, han gør det ganske godt. Han er jo ung endnu.’ Det er i den ånd, vi burde takle tingene.”

Og i den selv samme ånd præsenterer vi her de grundlæggende og kraftfulde sandheder, om hvordan en persons evner til at skabe glæden ved virkeligt spil genskabes.

« ACC-foredrag